PDA

View Full Version : Lịch đua 2014 của Hội Bô Câu Sài GònVuanh
30-04-14, 20:03
1. Kiềng BCVN và tất cả các loại kiềng 2014 của các Hội

a. Chặng 1: 25/10/2014-Thứ Bảy- Đèo Cả-Sài Gòn

2. Kiềng BCVN.

a. Chặng 2: 08/11/2014-Thứ 7 - Tuy Hòa–Sài Gòn Sử dụng tiền phát hành kiềng và lệ phí tham gia của chiến binh để xây dựng giải thưởng.

3. Kiềng VNPC2014

a. Chặng 3: 22/11/2014- Thứ Bảy- Bình Định- Sài Gòn-Sử dụng tiền phát hành kiềng và lệ phí tham gia của chiến binh để xây dựng giải thưởng như đã thông báo.

Vuanh
19-08-14, 11:30
Ban Tổ chức xin thông báo,


Lịch đua chim có điều chỉnh ngày đua của giải CÁNH CHIM VÀNG để phù hợp với những thông báo trước đây:

1. Kiềng BCVN và tất cả các loại kiềng 2014 của các Hội

Chặng 1: 25/10/2014-Thứ Bảy- Đèo Cả-Sài Gòn

2. Kiềng BCVN

Chặng 2: 08/11/2014-Thứ 7 - Tuy Hòa–Sài Gòn Sử dụng tiền phát hành kiềng và lệ phí tham gia của chiến binh để xây dựng giải thưởng.

3. Kiềng VNPC2014

Chặng 3: 15/11/2014- Thứ Bảy- Bình Định- Sài Gòn-Sử dụng tiền phát hành kiềng và lệ phí tham gia của chiến binh để xây dựng giải thưởng như đã thông báo.

Cuong_Q6
21-10-14, 09:53
BTC Hội BCSG cho mình được thắc mắc vì sao điều chỉnh lại ngày đua cánh chim vàng 2014 thay vì đúng như thông báo lúc đầu 22/11/2014. ?

Chánh-BT
21-10-14, 10:36
BTC Hội BCSG cho mình được thắc mắc vì sao điều chỉnh lại ngày đua cánh chim vàng 2014 thay vì đúng như thông báo lúc đầu 22/11/2014. ?

- Cái này là do nhần lẫn (22/11) ở bài viết #1 của anh Vuanh và chúng tôi đính chính lại ở bài viết #2 (15/11). Ngày phát hành kiềng và trên giấy chứng nhận chúng tôi đều ghi 15/11/2014 hoàn toàn không có thay đổi anh Cường q6 vui lòng xem lại.

Cuong_Q6
21-10-14, 10:43
Vậy là mÌnh hiểu rồi... Vì cứ xem theo lịch đua trên diễn đàn mà không đẻ ý phiếu tham dự... Vậy là có sự nhầm lẫn... Cám ơn Chánh_BT đã trả lời thắc mắc.