PDA

View Full Version : Viễn Chinh 2014: Bình Định - Saigon 430 Km ngày 10/05/2014.Chấn PG
23-04-14, 13:38
BTC Hội Bồ câu Saigon (SGPC) xin thông báo giải Viễn Chinh 2014 chặng thứ 1: Bình Định - Sài Gòn 430 KM dành cho các chiến binh mang kiềng tự do dự kiến sẽ xuất phát tại đất võ Bình Định vào ngày 10/05/2014.

- Lệ phí tham gia: 300,000đ/chiến binh.

Lưu ý:

- Nội quy theo Nội quy đua chiến binh (http://bocauvietnam.com/showthread.php?1223-N%E1%BB%99i-quy-%C4%91ua-chi%E1%BA%BFn-binh) của diễn đàn bocauvietnam.com.

- Dành cho các chiến binh mang kiềng tự do (Không chấp nhận kiềng cắt, chấp vá)

- Hạn chót đăng ký chiến binh tham gia từ hôm nay đến hết ngày 07/05/2014.

- Nhận chiến binh tham gia giải từ 16h - 17h thứ 6 ngày 09/05/2014 tại 12 Lũy Bán Bích. Vì xe khởi hành sớm nên các căn cứ vui lòng đến đúng giờ. Các trường hợp trễ giờ sẽ không được giải quyết.

- Chi tiết giải thưởng sẽ được thông báo sau.

Xin cảm ơn các tư lệnh đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hội bồ câu Saigon cũng như diễn đàn bocauvietnam.com


TM.BTC

Chấn PG
24-04-14, 14:57
Giải thưởng giải Viễn Chinh 2014 - Chặng 1: Bình Định - Saigon 430 km ngày 10/05/2014

Giải nhất: 8.000.000đ + Bằng chứng nhận.

Giải nhì: 4.000.000đ + Bằng chứng nhận.

Giải ba: 2.000.000đ + Bằng chứng nhận.

Giải tư: 1.000.000đ + Giấy chứng nhận.

Giải năm: 1.000.000đ + Giấy chứng nhận.

Giải 6-10: 500.000đ.

VinhQuang_Q4
28-04-14, 10:41
Mình mở hàng trước một chiến binh nha.

thaiq6
29-04-14, 17:01
Minhq8 đăng ký 2 chiến binh số điện thoại 0909686302 thank

Chấn PG
30-04-14, 08:19
Căn cứ Lậy Q8 đăng ký trước 1 chiến binh.

Căn cứ Thừa Bình Tân đăng ký 2 chiến binh.

Namtran
02-05-14, 12:02
Namtran 2 chiến binh.

Chấn PG
02-05-14, 13:04
Tỷ tôm đăng ký 1 chiến binh.

Le_quan8
02-05-14, 23:00
Lễ quận 8 tham gia 6 chiến binh

Chấn PG
03-05-14, 12:45
Biên Q6 đăng ký 1 chiến binh.

Mành Bi đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
03-05-14, 20:45
Anh Tư Q6 đăng ký trước 3 chiến binh.

Anh Long Q11 đăng ký 1 chiến binh.

Nghĩa-Q2
04-05-14, 07:56
Căn cứ VinhQuang_Q.4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minh_Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lậy_Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thừa_Q.BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tỷ tôm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ_Q.8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Biên_Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Mành Bi đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tư_Q.6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Long_Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Tạm thời có 11 căn cứ đăng ký 21 chiến binh tham gia

Hạn chót khóa sổ đăng ký ngày 07/05

taixaydung
04-05-14, 11:09
Mình đăng ký 1 chiến binh

Nghĩa-Q2
04-05-14, 13:49
Hòa Có đăng ký 1 chiến binh (sdt: 0909050860)

Chấn PG
05-05-14, 09:14
Căn cứ Nàm Bình Phú đăng ký 1 chiến binh.

Chánh-BT
05-05-14, 11:55
Căn cứ Nguyễn Hà Q6 (Khương Duy cũ) đăng ký 01 chiến binh

Chánh-BT
05-05-14, 18:48
Tài- Âu cơ đăng ký 01 chiến binh

Nghĩa-Q2
05-05-14, 20:35
Lụ xĩa đăng ký 2 chiến binh

ThuanAuto
06-05-14, 07:38
Căn cứ Erictran đăng kí 2 chiến binh

minhbacdan
06-05-14, 08:45
Minh đăng ký 2 chiến binh

Nghĩa-Q2
06-05-14, 16:51
Trung bình hưng đăng ký 2 chiến binh (sdt: 0902344347)

tonq8
06-05-14, 17:41
Tôn đăng ký 1 chiến binh

Vayca
06-05-14, 18:04
Bửu Q8 đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
06-05-14, 19:23
Vinh62 đăng ký 1 chiến binh.

Biên Q6 thêm 1 chiến binh, trước sau 2 chiến binh.

Chấn PG
06-05-14, 20:29
Xiểng Q6 đăng ký 2 chiến binh.

Chánh-BT
06-05-14, 21:44
- Căn cứ Xí-PN đăng ký 01 chiến binh
- Phúc Thịnh 01 chiến binh
- Big-Pic 03 chiến binh

Thang_Q5
06-05-14, 22:20
Căn cứ Dương Đậu tham gia 1 chiến binh ( 0933.377.963 )

Hoache
07-05-14, 00:02
mình tham gia 1 chiến binh

Nghĩa-Q2
07-05-14, 00:02
Căn cứ VinhQuang_Q.4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minh_Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lậy_Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thừa_Q.BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tỷ tôm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ_Q.8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Biên_Q.6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Mành Bi đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tư_Q.6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Long_Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Taixaydung đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa Có đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nàm Bình Phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nguyễn Hà _Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Taiauco đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Erictran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Trung Bình Hưng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn_Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Bửu_Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiểng_Q.6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí_PN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phúc Thịnh đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Dương Đậu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh

Tạm thời có 29 căn cứ đăng ký 47 chiến binh tham gia

Quang Huy Q10
07-05-14, 05:42
Căn cứ Tieu Long Q10 đăng ký 01 chiến binh. Thanks !

DieuHuy
07-05-14, 08:22
căn cứ Dieuhuy đăng ký 6 chiến binh

concago
07-05-14, 09:39
Căn cứ QuangVinh Q4 đăng ký 01 chiến binh.

Vayca
07-05-14, 12:41
Vayca đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
07-05-14, 12:55
An Q11 (0933311692) đăng ký 1 chiến binh.

NT.Phong đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
07-05-14, 13:33
Châu Văn Thân đăng ký 1 chiến binh.

Tuấn HA đăng ký 2 chiến binh.

Chấn PG
07-05-14, 13:43
Kiên Q5 đăng ký 2 chiến binh.

Chấn PG
07-05-14, 15:29
Căn cứ Văn Hoà (Hoà GĐ) đăng ký 1 chiến binh.

Nghĩa-Q2
07-05-14, 15:51
Căn cứ VinhQuang Q.4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minh Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lậy Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thừa Q.BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tỷ tôm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Biên Q.6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Mành Bi đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tư Q.6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Long Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Taixaydung đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa Có đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nàm Bình Phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nguyễn Hà Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Taiauco đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Erictran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Trung Bình Hưng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Bửu Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí_PN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phúc Thịnh đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Dương Đậu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tieu long_Q.10 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ DieuHuy đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ QuangVinh Q.4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vayca đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ An Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chauvanthan đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tuấn HA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Kiên Q.5 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Văn Hòa đăng ký 1 chiến binh


Tạm thời có 39 căn cứ đăng ký 64 chiến binh tham gia

Hạn chót khóa sổ đăng ký 24h hôm nay ngày 07/05.

Chánh-BT
07-05-14, 15:56
Căn cứ Quậy Phú lâm đăng ký 02 chiến binh

Nghĩa-Q2
07-05-14, 16:56
Thông Q.6 đăng ký 1 chiến binh

Mario Vo
07-05-14, 18:03
Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh

Chánh-BT
07-05-14, 18:12
Bluesky đăng ký 02 chiến binh

Phúc Yến
07-05-14, 19:00
Mình tham gia 2 chiến binh

Nghĩa-Q2
07-05-14, 19:18
Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh

Chấn PG
07-05-14, 19:34
Châu Q8 đăng ký 1 chiến binh.

Ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh.

8 Tỷ đăng ký 6 chiến binh.

Tư Q6 đăng ký thêm 2 chiến binh, trước sau 5.

Chấn PG
07-05-14, 20:04
Vinhxena đăng ký 1 chiến binh.

Xây Q11 đăng ký 1 chiến binh.

Lậy Q8 đăng ký thêm 1 chiến binh. Trước sau 2 chiến binh.

Lâm Q8 đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
07-05-14, 20:13
Long Q11 đăng ký thêm 1 chiến binh. Trước sau 2 chiến binh.

Kim Phát Mã Lò đăng ký 1 chiến binh.

Thang_Q5
07-05-14, 20:32
Căn cứ Huy Điện Lực tham gia 1 chiến binh .

Căn cứ PVT-TT tham gia 1 chiến binh .

Chánh-BT
07-05-14, 21:06
Phúc Thịnh đăng ký thêm 01 chiến binh là 02

zongke
07-05-14, 21:21
- Căn cứ Thìn76 đăng ký 02 chiến binh
- Hoàng Conic đăng ký 01 chiến binh

Nghĩa-Q2
07-05-14, 21:49
Trúc Q.4 đăng ký 1 chiến binh

hoangquan8
07-05-14, 21:50
Anh Hoàng Q.8 đăng ký 2 chiến binh

Nghĩa-Q2
07-05-14, 22:40
Căn cứ Vuanh đăng ký 1 chiến binh

HungkyQ11
07-05-14, 22:50
hungkyQ11 đăng ký 2 chiến binh.

Chánh-BT
07-05-14, 23:50
Chánh-BT đăng ký 01 chiến binh

Nghĩa-Q2
08-05-14, 07:05
Căn cứ VinhQuang Q.4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minh Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lậy Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Thừa Q.BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tỷ tôm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Biên Q.6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Mành Bi đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tư Q.6 đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Long Q.11 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Taixaydung đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa Có đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nàm Bình Phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nguyễn Hà Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Taiauco đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Erictran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Trung Bình Hưng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Bửu Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí_PN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phúc Thịnh đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Dương Đậu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tieu long_Q.10 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ DieuHuy đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ QuangVinh Q.4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vayca đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ An Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chauvanthan đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tuấn HA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Kiên Q.5 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Văn Hòa đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quậy Phú Lâm đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Thông Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Phúc Yến đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Châu Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ 8 Tỷ đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xây Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lâm Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Kim Phát Mã Lò đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy Điện Lực đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PVT-TT đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thin76 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Conic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Trúc Q.4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vuanh đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hungky đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Chanh_BT đăng ký 1 chiến binh


Khóa sổ có 61 căn cứ đăng ký 103 chiến binh tham gia.

Nghĩa-Q2
10-05-14, 07:42
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zps527a3090.png

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zpsc3a3d65f.png

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/3_zpsd0cd4437.png

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/4_zps64b715b6.png

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/5_zps3462fd78.png

Nghĩa-Q2
10-05-14, 07:59
- 97 chiến binh của 60 căn cứ đã được 2 nài Thang_q5 và anh Honbc hộ tống an toàn và phóng thích tại ga Dieu Trì -Bình Định vào lúc 06h45 hôm nay ngày 10/05. Thời tiết đẹp nắng tốt không mây gió nhẹ.

- Gửi tin nhắn 8 số gồm 3 số lộ thiên và 5 số bí mật về số điện thoại BTC đã nhắn tin.

- 18h hôm nay khui thùng đợt 1. Các căn cứ có chiến binh hạ cánh hôm nay mang chim cùng tem đến số 12 Lũy Bán Bích để BTC kiểm tra xác nhận.

- Khóa sổ nhận tin nhắn lúc 12h ngày 11/05/2014

- Các căn cứ có thể theo dõi thông tin chi tiết cập nhật trực tiếp trên website: bocauvietnam.com

- Chúc các chiến binh sớm hạ cánh.

TM.BTC

Chấn PG
10-05-14, 21:40
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0079_zpsa2043638.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0078_zps5dad2360.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0082_zps1692d50d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0083_zps2258c5eb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0081_zps8ffdb75c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0080_zps7735ffce.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0091_zpsfb59d9ac.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0088_zpsf9dc0552.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0089_zps10c856ab.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0090_zpsb6bf0bfe.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0087_zpsd59eecfa.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0086_zps8965c7b4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0097_zpsf2752847.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0096_zpscad2a860.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0095_zps01d75f3f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0094_zps01278562.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0093_zpsb918f2f2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0092_zps380624a3.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0105_zps1077db37.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0101_zps560e1d99.jpg

Chấn PG
10-05-14, 21:43
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0106_zps7d2eebdb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0102_zps33a5b2d5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0098_zpsebdbd0c7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0099_zps3bf405f9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0104_zps3432c21b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0112_zps3573aaf7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0116_zpscaa09b8e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0111_zpsca5f4443.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0109_zps76d7fce8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0108_zpsf8e3e2ac.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0107_zpsf453e251.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0121_zps4014fd94.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0123_zps7ad75647.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0120_zpsfae7d3e5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0119_zps3a02ea3c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0115_zpsd081377a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0117_zps0c1b6cf2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0126_zps9efc0c9d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0125_zps89a0ff2b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0122_zps933ec51e.jpg

Chấn PG
10-05-14, 21:46
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0010_zps908b709f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0012_zpsea2eb423.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0013_zpsfeb5358d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0011_zps66ad21b8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0130_zpscdf4cab7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0009_zps5fa17a5c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0128_zpsdedf0867.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0018_zpsb99ff29e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0017_zps1c08dc8e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0019_zps45d21255.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0015_zps091752ba.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0014_zps633747f5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0024_zps645cfd3b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0021_zpse69a4312.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0023_zpsb8cbaf2a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0022_zps364d175d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0038_zpse7cd7c50.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0025_zpse3581027.jpg[/URL]

Chấn PG
10-05-14, 21:52
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0036_zpsb9f2049f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0041_zps63fe84e8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0037_zps3d2669ba.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0034_zpsa6df90e6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0042_zps96d7adde.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0061_zps7cbd0348.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0063_zps31910a2d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0064_zps0501d12e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0066_zps8eab84db.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0070_zpsbe1c2233.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0067_zpse6f9aa8b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0068_zpsb8f9d72c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0069_zps15489c40.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0074_zps0b6c8db3.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0071_zps3d89020e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0075_zps1a88a805.jpgChân dung tư lệnh ducnguyen1402 và chiến binh vũ điểm vô địch giải lần nảy. Ở dưới là chiến binh pho mái của căn cứ Lễ Q8 hạng 2.

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0043_zpse0162093.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0050_zps93d10c5e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0055_zps58a94cd0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0053_zps8797a463.jpg

Bigflowerhorn
10-05-14, 22:10
Đúng là căn cứ nào cũng đều có cơ hội :)! Chiến binh chưa hạ cánh thì không nói trước được điều gì :)!

Chúc mừng căn cứ Ducnguyen1402 và Lequan8 đã có chiến binh xuất sắc vượt qua 95 chiến binh còn lại =D>=D>=D>!

Thin76
10-05-14, 23:25
em bận việc nên không ra 12LBB được, xin mấy anh ban tổ chức cho em coi bản tin nhắn gốc trong điện thoại... xin cảm ơn!

Chánh-BT
11-05-14, 00:03
em bận việc nên không ra 12LBB được, xin mấy anh ban tổ chức cho em coi bản tin nhắn gốc trong điện thoại... xin cảm ơn!

- Không biết anh Thin76 có thấy được tấm hình này không chứ ( chụp màn hình máy tính chưa phải là GỐC ) mà cái này mới gọi là GỐC đây anh

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/IMG_0034_zpsa6df90e6.jpg

Thin76
11-05-14, 06:08
Nhìn vậy rồi không biết chim ai về mấy giờ

Nghĩa-Q2
11-05-14, 07:16
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742522847_zpsac85b0c0.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742519841_zpsdb50b3d2.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742515163_zpsba1ebed5.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742493092_zpsd7c65980.jpg (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/mmexport1399742493092_zpsd7c65980.jpg.html)http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742470835_zpsc4f87020.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742463115_zps713796fa.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742456219_zps28264b66.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742430057_zpsa0a251c0.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742100219_zps04930029.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399742042879_zps4746b67b.jpg

Nghĩa-Q2
11-05-14, 10:01
Nhìn vậy rồi không biết chim ai về mấy giờ

Chi tiết thời gian chim về cùng bảng xếp hạng sẽ được đăng trên diễn đàn sau buổi khui thùng lần 2 và xác nhận căn cứ ngày 11/05.

Nghĩa-Q2
11-05-14, 10:08
Thân mời các căn cứ tham gia khui thùng lần 2 vào lúc 12h hôm nay 11/05 cùng với việc tính toán xếp hạng kết quả tốc độ chiến binh bay nhanh nhất giải.

Các chiến binh hạng 1,2,3 sẽ được BTC xác nhận căn cứ chính xác trung thực.

Các căn cứ có chiến binh hạ cánh trong ngày 10/05 mang ra luôn.


TM.BTC

Chấn PG
11-05-14, 15:32
Một số hình ảnh khui thùng lần 2 ngày hôm nay.

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0006_zps85ce895f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0001_zpsf2e5c05b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0003_zps2479d2e6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0002_zpsc5294716.jpg

Chấn PG
11-05-14, 15:35
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0010_zpsa5de820f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0012_zps7d918466.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0011_zpse1feb9ec.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0009_zps74fd8349.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0008_zps85cbe23c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0007_zps39c99d7a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0015_zpsbfff61bd.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0014_zps987744d2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0013_zpsf56d4777.jpg

Chấn PG
11-05-14, 15:39
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0017_zps2ea0f638.jpg


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0018_zpsab0c5797.jpg


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0019_zpsc111c738.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0020_zpsd5a6aaf0.jpg


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0021_zps4c9fae19.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0022_zps6bb1b384.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0023_zps7e4907ea.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0024_zps442012ef.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0025_zps93f44160.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0028_zps786970f9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0026_zps35d786d1.jpg

Chấn PG
11-05-14, 22:07
Video khui thùng lần 2 vào lúc trưa hôm nay.

- Căn cứ Tư Q6 tiến hành khui thùng BTC.

http://youtu.be/TUDB_GGzijQ


- Tổng số 25 tin nhắn vào hộp thư BOCAUVIETNAM.COM thuộc số điện thoại BTC.

http://youtu.be/gihP2sHfngo


- Xác nhận chiến binh thuộc căn cứ vinhxena.

http://youtu.be/_e-u-10C-yo


- Sau đó tiến hành xác nhận chiến binh thuộc căn cứ Diệu Huy.

http://youtu.be/rhpSJPsUb2c


http://youtu.be/pl5XxJ0oCrs&feature


- Xác nhận chiến binh của căn cứ Vuanh.

http://youtu.be/v29t3Go0avs


- Xác nhận chiến binh thuộc căn cứ vayca.

http://youtu.be/p9XqcDwV9Ac


- Xác nhận chiến binh thuộc căn cứ Long Q11.

http://youtu.be/GaTi5inepK4


- Xác nhận chiến binh thuộc căn cứ Lụ Xỉa

http://youtu.be/lKynP4vPs7I


- Xác nhận chiến binh thuộc căn cứ Lễ Q8

http://youtu.be/8HVf64Dsg5Y


- Xác nhận chiến binh thuộc căn cứ Hòa có

http://youtu.be/KHBtyD0Z1oI

Thin76
11-05-14, 22:40
Ban tổ chức SGPC cho mình hỏi khi nào anh em tham gia cuộc đua Bình định 10/05/2014 mới được Nhìn thấy bảng kết quả của cuộc đua vậy..?

Chấn PG
11-05-14, 22:46
Vào ngày mai anh và tất cả mọi người sẽ thấy được bảng kết quả.


Ban tổ chức SGPC cho mình hỏi khi nào anh em tham gia cuộc đua Bình định 10/05/2014 mới được Nhìn thấy bảng kết quả của cuộc đua vậy..?

Thin76
11-05-14, 22:49
thank ! Chấn PG.

Nghĩa-Q2
12-05-14, 09:46
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/mmexport1399822447452_zpsef598f0f.jpg

Tin nhắn trên điện thoại BTC


http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/xh1_zps2be52dbf.pnghttp://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/xh2_zps59c5eb5b.png

Kết quả tốc độ bay chiến binh tính đến 12h ngày 11/05

Chánh-BT
12-05-14, 17:38
- Video clip xác minh căn cứ Ducnguyen Hạng 1

1. Thả chiến binh dưới nhà

http://youtu.be/H9YdpKLgRlI

2. Sau đó lên căn cứ nằm ở tầng 4 bắt chim

http://youtu.be/lWOjQuipjao

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/Mobile%20Uploads/P_20140511_132822_zps2a227ce0.jpg

- Để chia vui cùng các anh em chơi chim câu anh Ducnguyen sẽ ủng hộ 3 thùng beer Heineken vào buổi tiệc nhẹ ngày trao giải 18/05/2014. Thân mời các anh em đến chung vui

- Và ủng hộ 500.000vnđ vào quỹ TẤM LÒNG NHÂN ÁI của diễn đàn. Chân thành cảm ơn anh, chúc anh nhiều Sức Khoẻ để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Nghĩa-Q2
13-05-14, 21:17
http://youtu.be/ClgtGCQj01U


http://youtu.be/GSNN_h1LSow

Chấn PG
18-05-14, 21:44
Video xác nhận chiến binh Pho mái hạng 2 tại căn cứ anh Lễ Q8.


http://youtu.be/uA9RhKkFAQs

Chấn PG
19-05-14, 21:06
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0038_zps14d14999.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0032_zpse832d5da.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0039_zps09685e6c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0033_zps045b4288.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0036_zps841a63f8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0044_zpseb3b635f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0045_zpsffa68e36.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0048_zps84df0b4f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0050_zpsfad4dd0c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0047_zps828d8a60.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0049_zpsa32ea0f9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0046_zps784cd5b8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0052_zps5532f741.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0053_zpsed3dfa3d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Vien%20Chinh%20chang%201%20Binh%20Dinh%20-SG%2010-05-14/DSC_0051_zps34b85ad5.jpg

Chánh-BT
20-05-14, 22:51
- Video clip buổi trao giải và tiệc nhẹ


http://youtu.be/X6GtbdQQ5fw

http://youtu.be/X6GtbdQQ5fw

Vuanh
22-05-14, 14:44
Thu chi của giải đua


http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/Binhdinh0514.png (http://s958.photobucket.com/user/vuanhhoang/media/Binhdinh0514.png.html)