PDA

View Full Version : Giải Xuân Giáp Ngọ 2014-Chặng 2: Phan Rang - Saigon 270 Km ngày 15/02/2014.Chấn PG
01-02-14, 14:01
BTC Hội bồ câu Sài Gòn thông báo giải Giải Xuân Giáp Ngọ 2014 - Chặng 2: Phan Rang - Sài Gòn (http://bocauvietnam.com/showthread.php?2349-Gi%E1%BA%A3i-Xu%C3%A2n-Gi%C3%A1p-Ng%E1%BB%8D-2014-Ch%E1%BA%B7ng-2-Phan-Rang-Saigon-270-Km-ng%C3%A0y-15-02-2014.&p=14909#post14909) cự ly 270 Km ngày 15/02/2014.

- Chặng đầu tiên sau Tết Giáp Ngọ sẽ được tính theo vận tốc bay của chiến binh như đã thông báo (http://bocauvietnam.com/showthread.php?2110-Bocauvietnam.com-xin-th%C3%B4ng-b%C3%A1o).

- Thời gian thả chiến binh: 11 giờ.

- Lệ phí tham gia: 200.000 vnđ/chiến binh.

Lưu ý:

- Nội quy theo Nội quy đua chiến binh (http://bocauvietnam.com/showthread.php?1223-N%E1%BB%99i-quy-%C4%91ua-chi%E1%BA%BFn-binh) diễn đàn Bồ Câu Việt Nam (http://bocauvietnam.com).

- Nhận đăng ký chiến binh bắt đầu từ ngày hôm nay.

- Khóa sổ đăng ký tham gia hết ngày 11/02/2014. 18 giờ ngày 15/02 sẽ khóa sổ nhận tin nhắn.

- Khui thùng lúc 11 giờ ngày 16/02/2014 và trao giải vào lúc 12 giờ ngày 23/02/2014. Xác nhận chiến binh 3 căn cứ theo thứ hạng 1-2-3 sau khi kết thúc trao giải.

- Nộp chiến binh vào lúc 18h30 - 20h30 tại 12 Lũy Bán Bích. Các tư lệnh vui lòng đến sớm để thuận tiện cho công tác BTC cũng như tránh làm ảnh hưởng đến các căn cứ khác.

Giải thưởng:

Hạng 1: 6.000.000 vnđ
Hạng 2: 3.000.000 vnđ
Hạng 3: 1.500.000 vnđ
Hạng 4-5: 500.000 vnđ
Hạng 6-10: 200.000 vnđ

Xin cảm ơn các căn cứ đã ủng hộ và luôn đồng hành cùng diễn đàn bocauvietnam.com (http://bocauvietnam.com).

Đông (Q8)
03-02-14, 02:25
Căn cứ ÚT P6/Q8 tham gia đăng ký mở hàng 01 chiến binh.

erictran1
03-02-14, 04:11
Căn cứ erictran1 đăng ký tham gia 2 chiến binh

CUONG NHO
05-02-14, 14:02
Sò phúc 1 con
Sò lậy 1 con
Sò Đông 1 con
Sò hùng 1 con
Sò tư 1 con

CUONG NHO
05-02-14, 14:06
Sò lậy thêm 5 con trước sau 6 con

Vuanh
05-02-14, 20:58
CUONG NHO vui lòng cho chúng tôi xin số điện thoại của các căn cứ Sò lậy, Sò đông, Sò hùng, Sò tư để tiện việc nhắn tin trong trường hợp cần thiết. Đồng thời nhắc các căn cứ này gửi địa chỉ hoặc liên hệ với Chánh-BT qua số điện thoại 0903 953 140 để chúng tôi lấy tọa độ. Xin cám ơn.

Chánh-BT
07-02-14, 11:33
Sò phúc 1 con
Sò lậy 1 con
Sò Đông 1 con
Sò hùng 1 con
Sò tư 1 con
Theo yêu cầu của Anh Đông-Q8 danh sách điều chỉnh như sau:
Lậy-Q8 đăng ký 6 chiến binh
Phúc- Q6 1 chiến binh
Anh Tư-Q6 1 chiến binh
Hùng Ký 1 chiến binh
A Đông-Q8 hủy đăng ký

Chánh-BT
08-02-14, 20:48
Căn cứ Sonam đăng ký 1 chiến binh

Chấn PG
09-02-14, 15:25
Hoàng Q8 đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
09-02-14, 15:30
Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ erictran1 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Lậy Q8 đăng ký 6 chiến binh.


Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tư Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hùng Ký Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Tạm thời có 14 chiến binh của 8 căn cứ đăng ký tham gia giải Xuân Giáp Ngọ chặng 2: Phan Rang - Sài Gòn 270 Km ngày 15/02/2014.

Chánh-BT
09-02-14, 17:57
Chánh-BT tham gia 1 chiến binh

Le_quan8
09-02-14, 19:58
Lễ quận 8 tham gia 3 chiến binh.

Chánh-BT
09-02-14, 22:47
Lậy Q8 rút lại 3 chiến binh còn lại 3

bocaubinhtrieu
10-02-14, 00:06
bocaubinhtrieu đăng ký 2 chiến binh.

Chánh-BT
10-02-14, 08:39
Biên Q6 đăng ký 2 chiến binh

Bigflowerhorn
10-02-14, 08:45
Căn cứ Big -Pic đăng ký tham gia 02 chiến binh

Namtran
10-02-14, 10:05
Căn cứ namtran 1 chiến binh

Chánh-BT
10-02-14, 11:42
Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh

NhocSport
10-02-14, 12:31
Nhocsport đăng ký 1 chiến binh.

tugiai_ly
10-02-14, 13:15
tugiai_ly đăng ký 1 chiến binh

DieuHuy
10-02-14, 14:35
DieuHuy đăng ký 3 chiến binh

Phúc Yến
10-02-14, 14:44
Phúc yến đăng ký 3 chiến binh

Chánh-BT
10-02-14, 17:01
Bình Q5 đăng ký 1 chiến binh

Vayca
10-02-14, 17:07
Xiểng Q6 đăng ký 2 chiến binh.

Hainguyen
10-02-14, 18:37
Mình tham gia một em

Chánh-BT
10-02-14, 19:31
Phúc Thịnh đăng ký 1 chiến binh, ĐT: 0903811291

Nghĩa-Q2
10-02-14, 20:14
Căn cứ CVN đăng ký tham gia 1 chiến binh

Chánh-BT
10-02-14, 20:53
Tugiai_ly đăng ký thêm 1 chiến binh = 2

thuanloi
10-02-14, 21:36
căn cứ thuận lợi đăng ký 1 chiến binh

Vuanh
10-02-14, 21:45
Vuanh đăng ký 01 con

thanhviet
10-02-14, 21:57
Việt Tân Phú tham gia 1 con.

Vayca
10-02-14, 22:16
Vayca đăng ký 2 chiến binh

Chấn PG
10-02-14, 23:32
Tuấn Q11 đăng ký 2 chiến binh.

Múng Chía đăng ký 1 chiến binh.

Châu văn thân đăng ký 2 chiến binh.

Liêm Q11 đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
10-02-14, 23:45
Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ erictran1 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Lậy Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tư Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hùng Ký Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Big-Pic đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Namtran đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Nhocsport đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tugiai_ly đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Yến đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Bình Q5 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Hainguyen đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Phúc Thịnh 0903811291 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thuanloi đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vuanh đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Việt Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Tuấn Q11 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Múng Chía đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Châu Văn Thân đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Liêm Q11 đăng ký 1 chiến binh.

Tạm thời có 50 chiến binh của 32 căn cứ đăng ký tham gia giải Xuân Giáp Ngọ chặng 2: Phan Rang - Sài Gòn 270 Km ngày 15/02/2014.

Hoache
11-02-14, 00:29
mình tham gia 1 em .

Đông (Q8)
11-02-14, 00:50
PHÚC Q6 đăng ký thêm 1 chiến binh, tổng cộng trước sau 2 chiến binh.

TânMetro
11-02-14, 10:27
Căn cứ TânMetro đăng ký tham gia 1 chiến binh!

Quang Huy Q10
11-02-14, 11:00
Tieu Long Q10 đăng ký 01 em. Thanks !

Mario Vo
11-02-14, 11:24
Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh

Quang(BC)
11-02-14, 11:54
Quang BC tham gia 2 chiến binh

Chấn PG
11-02-14, 12:15
Ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh.

Thành Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
11-02-14, 12:19
Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ erictran1 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Lậy Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Tư Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hùng Ký Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Big-Pic đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Namtran đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Nhocsport đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tugiai_ly đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Yến đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Bình Q5 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Hainguyen đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Phúc Thịnh 0903811291 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thuanloi đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vuanh đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Việt Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Tuấn Q11 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Múng Chía đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Châu Văn Thân đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Liêm Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ TânMetro đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tieu Long Q10 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Quang BC đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thành Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.

Tạm thời có 60 chiến binh của 39 căn cứ đăng ký tham gia giải Xuân Giáp Ngọ chặng 2: Phan Rang - Sài Gòn 270 Km ngày 15/02/2014.

taixaydung
11-02-14, 13:03
Mình đăng ký 1 chiến binh

Quang Huy Q10
11-02-14, 13:15
Hoàng râu Q6 đăng ký 01 em. Thanks !

Chấn PG
11-02-14, 13:37
Bluesky đăng ký 2 chiến binh.

Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
11-02-14, 13:53
Huynh Vinh đăng ký 1 chiến binh.

Vinhxena
11-02-14, 13:55
Vinhxena đăng ký 1 chiến binh

Chấn PG
11-02-14, 14:25
Tỷ Tôm đăng ký 1 chiến binh.

Khanh Hien Q.8
11-02-14, 15:30
Khanh Hien Q.8 đăng ký 1 chiến binh

Bigflowerhorn
11-02-14, 15:34
Căn cứ Big -Pic đăng ký tham gia thêm 02 chiến binh.

Tổng cộng: 04 chiến binh.

Chấn PG
11-02-14, 17:10
Mình đăng ký tham gia 1 chiến binh.

Chấn PG
11-02-14, 17:11
Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ erictran1 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Lậy Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Tư Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hùng Ký Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Big-Pic đăng ký 4 chiến binh.


Căn cứ Namtran đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Nhocsport đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tugiai_ly đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Yến đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Bình Q5 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Hainguyen đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Phúc Thịnh 0903811291 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thuanloi đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vuanh đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Việt Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Tuấn Q11 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Múng Chía đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Châu Văn Thân đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Liêm Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ TânMetro đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tieu Long Q10 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Quang BC đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thành Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Taixaydung đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoàng Râu đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Huỳnh Vinh đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vinhxena đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tỷ Tôm đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Khanh Hien Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh.

Tạm thời có 72 chiến binh của 48 căn cứ đăng ký tham gia giải Xuân Giáp Ngọ chặng 2: Phan Rang - Sài Gòn 270 Km ngày 15/02/2014.

THIỆP TRANSPORT
11-02-14, 17:13
Thiệp TB tham gia 3 em

Chấn PG
11-02-14, 17:24
Châu Q8 tham gia 1 chiến binh.

Chánh-BT
11-02-14, 18:01
Quậy nhỏ đăng ký 1 chiến binh
Hải Q11 đăng ký 1 chiến binh

concago
11-02-14, 19:00
Căn cứ QuangVinh_Q4 đăng ký 01 con.

phukt96
11-02-14, 19:10
Phú tham gia 1 em.

Chấn PG
11-02-14, 19:42
Vinh62 đăng ký 1 chiến binh.

Khương Duy Q6 đăng ký 1 chiến binh.

VinhQuang_Q4
11-02-14, 19:48
Căn cứ mình tham gia một chiến binh.

Hoàng conic
11-02-14, 20:59
Conic tham gia 1 chiến binh,thanks!

Quayphulam
11-02-14, 21:04
Kiênq5 tham gia 1 em.

Vuanh
11-02-14, 21:41
Nguyễn Tân Thừa Bình Tân đăng ký 3 con. Điện thoại 0918406022

Chấn PG
11-02-14, 22:52
Tư Q6 đăng ký thêm 1 chiến binh. Tổng cộng 2 chiến binh.

Hoàng Q8 đăng ký thêm 1 chiến binh. Tổng cộng 2 chiến binh.

Chấn PG
13-02-14, 10:30
Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ erictran1 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Lậy Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Tư Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Hùng Ký Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Big-Pic đăng ký 4 chiến binh.


Căn cứ Namtran đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Nhocsport đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tugiai_ly đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Phúc Yến đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Bình Q5 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Hainguyen đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Phúc Thịnh 0903811291 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thuanloi đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vuanh đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Việt Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Tuấn Q11 đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Múng Chía đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Châu Văn Thân đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Liêm Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ TânMetro đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tieu Long Q10 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Quang BC đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thành Tân Phú đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Taixaydung đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hoàng Râu đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh.


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Huỳnh Vinh đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vinhxena đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Tỷ Tôm đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Khanh Hien Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Thiệp TB đăng ký 3 chiến binh.


Căn cứ Châu Q8 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Quậy Nhỏ đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Hải Q11 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Quang Vinh Q4 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Phúkt96 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Vinh62 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Khương Duy Q6 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ VinhQuang_Q4 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Conic đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Kien_Q5 đăng ký 1 chiến binh.


Căn cứ Nguyễn Tân Thừa Bình Tân 0918406022 đăng ký 3 chiến binh.

Tổng cộng có 90 chiến binh của 60 căn cứ đăng ký tham gia giải Xuân Giáp Ngọ chặng 2: Phan Rang - Sài Gòn 270 Km ngày 15/02/2014.

Nghĩa-Q2
14-02-14, 11:56
Điểm thả chiến binh là Ngã 5 Phan Rang hay Ngã 5 Phủ Hà


http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/89_big1_zpsa60cc3d9.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zpsae7670b8.png

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zps304a7360.png

Nghĩa-Q2
14-02-14, 12:22
Căn cứ Út P6 Q8 Khoảng cách 270.211 Km.


Căn cứ erictran1 Khoảng cách 266.921 Km.


Căn cứ Lậy Q8 Khoảng cách 271.428 Km.


Căn cứ Phúc Q6 Khoảng cách 269.694 Km.


Căn cứ Tư Q6 Khoảng cách 270.738 Km.


Căn cứ Hùng Ký Q11 Khoảng cách 270.292 Km.


Căn cứ Sò Nàm Khoảng cách 272.696 Km.


Căn cứ Hoàng Q8 Khoảng cách 267.166 Km.


Căn cứ Chánh-BT Khoảng cách 261.998 Km.


Căn cứ Lễ Q8 Khoảng cách 269.697 Km.


Căn cứ bocaubinhtrieu Khoảng cách 263.031 Km.


Căn cứ Biên Q6 Khoảng cách 272.812 Km.


Căn cứ Big-Pic Khoảng cách 273.639 Km.


Căn cứ Namtran Khoảng cách 269.359 Km.


Căn cứ Lụ Xỉa Khoảng cách 270.443 Km.


Căn cứ Nhocsport Khoảng cách 269.275 Km.


Căn cứ Tugiai_ly Khoảng cách 268.825 Km.


Căn cứ Dieuhuy Khoảng cách 270.446 Km.


Căn cứ Phúc Yến Khoảng cách 270.346 Km.


Căn cứ Bình Q5 Khoảng cách 269.750 Km.


Căn cứ Xiểng Q6 Khoảng cách 271.810 Km.


Căn cứ Hainguyen Khoảng cách 269.921 Km.


Căn cứ Phúc Thịnh 0903811291 Khoảng cách 271.578 Km.


Căn cứ CVN Khoảng cách 257.438 Km.


Căn cứ Thuanloi Khoảng cách 273.550 Km.


Căn cứ Vuanh Khoảng cách 263.413 Km.


Căn cứ Việt Tân Phú Khoảng cách 270.925 Km.


Căn cứ Vayca Khoảng cách 267.805 Km.


Căn cứ Tuấn Q11 Khoảng cách 270.444 Km.


Căn cứ Múng Chía Khoảng cách 269.360 Km.


Căn cứ Châu Văn Thân Khoảng cách 271.998 Km.


Căn cứ Liêm Q11 Khoảng cách 270.198 Km.


Căn cứ Hoache Khoảng cách 269.681 Km.


Căn cứ TânMetro Khoảng cách 272.811 Km.


Căn cứ Tieu Long Q10 Khoảng cách 267.211 Km.


Căn cứ Mario Vo Khoảng cách 264.852 Km.


Căn cứ Quang BC Khoảng cách 277.399 Km.


Căn cứ Ducnguyen1402 Khoảng cách 270.388 Km.


Căn cứ Thành Tân Phú Khoảng cách 269.959 Km.


Căn cứ Taixaydung Khoảng cách 269.191 Km.


Căn cứ Hoàng Râu Khoảng cách 270.832 Km.


Căn cứ Bluesky Khoảng cách 269.881 Km.


Căn cứ Lũ Q6 Khoảng cách 271.383 Km.


Căn cứ Huỳnh Vinh Khoảng cách 272.777 Km.


Căn cứ Vinhxena Khoảng cách 267.521 Km.


Căn cứ Tỷ Tôm Khoảng cách 273.753 Km.


Căn cứ Khanh Hien Q8 Khoảng cách 269.976 Km.


Căn cứ Chấn PG Khoảng cách 270.869 Km.


Căn cứ Thiệp TB Khoảng cách 267.292 Km.


Căn cứ Châu Q8 Khoảng cách 270.211 Km.


Căn cứ Quậy Nhỏ Khoảng cách 269.288 Km.


Căn cứ Hải Q11 Khoảng cách 269.239 Km.


Căn cứ Quang Vinh Q4 Khoảng cách 264.827 Km.


Căn cứ Phúkt96 Khoảng cách 273.301 Km.


Căn cứ Vinh62 Khoảng cách 272.830 Km.


Căn cứ Khương Duy Q6 Khoảng cách 270.316 Km.


Căn cứ Vinh Quang Q4 Khoảng cách 264.348 Km.


Căn cứ Conic Khoảng cách 271.431 Km.


Căn cứ Kien_Q5 Khoảng cách 269.852 Km.


Căn cứ Nguyễn Tân Thừa Bình Tân 0918406022 Khoảng cách 277.698 Km.

Các căn cứ vui lòng kiểm tra khoảng cách bằng cách tự lấy tọa độ căn cứ theo hướng dẫn tại ĐÂY (http://bocauvietnam.com/showthread.php?2120-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BB%B1-l%E1%BA%A5y-t%E1%BB%8Da-%C4%91%E1%BB%99-c%C4%83n-c%E1%BB%A9-tr%C3%AAn-m%C3%A1y-t%C3%ADnh-v%C3%A0-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i) và đo khoảng cách căn cứ theo hướng dẫn tại ĐÂY (http://bocauvietnam.com/showthread.php?186-M%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-th%E1%BB%A7-thu%E1%BA%ADt-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-Google-Earth). Vui lòng thông báo cho BTC nếu có sai sót.

concago
14-02-14, 15:39
Em cho anh hỏi ?
- Không biết căn cứ Anh và căn cứ A.Quang có bị lộn tọa độ không ? Anh thấy sao 02 căn cứ cùng cự ly 264.827km.

Vuanh
14-02-14, 15:58
BTC sẽ kiểm tra lại và trả lời cho bạn sớm nhất.

Nghĩa-Q2
14-02-14, 16:05
Em cho anh hỏi ?
- Không biết căn cứ Anh và căn cứ A.Quang có bị lộn tọa độ không ? Anh thấy sao 02 căn cứ cùng cự ly 264.827km.
Cám ơn tư lệnh căn cứ Quang Vinh Q.4 đã nhắc nhở. Đã sửa lại căn cứ Vinh Quang Q.4 khoảng cách là 264.348 Km vì BTC nhầm lẫn giữa Quang Vinh Q.4 và Vinh Quang Q.4.

Bigflowerhorn
15-02-14, 11:24
SGPC -Hội Bồ câu Saigon thông báo:

GIẢI MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014 -CHẶNG 2 PHAN RANG -SAIGON 270KM

- Cất cánh: 11h00 Trưa nay, thứ bảy 15/02/2014, 90 chiến binh đã cất cánh tại Tp Phan Rang.

- Thời tiết: Trời nắng vừa, gió thuận.

- Nhắn tin kết quả: Các tư lệnh cẩn thận cào và nhắn tin đúng và đủ 8 số trên tem bí mật (Thiếu hay thừa số đều bị loại) về số điện thoại BTC đã cung cấp sáng nay.

- Khóa sổ nhận tin nhắn chiến binh hạ cánh: 18h00 hôm nay thứ bảy 15/02/2014.

- Khui thùng kiểm tra xếp hạng: 11h00 trưa mai Chủ nhật 16/02/2014.

- Trao giải: 12h00 Chủ nhật 23/02/2014.

Chúc các chiến binh bay thần tốc!

TM.BTC

Chấn PG
15-02-14, 16:45
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0003_zpsaf9f3f5c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0004_zpsd20d9c02.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0006_zps1cee5a14.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0008_zps3b4e2ed4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0009_zpsae0ee0cc.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0010_zps8355814a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0012_zpsf2b23723.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0013_zpse99b02d7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0014_zps89f9ebdf.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0015_zps7c0956fb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0016_zps57dd0519.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0017_zps956349fb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0018_zps04caab7b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0019_zps82455cc6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0020_zps24093bbc.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0021_zpsb00c162e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0022_zps8d19a690.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0023_zpsb17b5786.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0024_zpsc487bc65.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0025_zpsf8110fc9.jpg

Chấn PG
15-02-14, 16:47
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0026_zps36cce487.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0027_zpsa308422a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0028_zps7d3794d2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0029_zps3a246aa6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0030_zpse05b719d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0031_zps1c1189e9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0033_zpsa3ab8e17.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0034_zps542fe23d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0035_zps36e66053.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0036_zps0f936548.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0037_zpsc222ef18.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0038_zpsdd4c4f85.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0039_zps2e503e3c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0040_zpsead00d86.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0041_zps14d1bf5f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0042_zpsaf94fa2e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0043_zpsb1da3ac3.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0044_zps075c6a1b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xuan%20Giap%20Ngo%20Phan%20Rang%20SG%201502/tn_DSC_0045_zpsc7eb47df.jpg

Vuanh
16-02-14, 16:54
Hình ảnh kiểm tra chiến binh có thành tích

http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_111010.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_111001.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_124000.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_121417.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_121414.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_115156.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_114905.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_114009.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_113746.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_113604.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_113551.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_113439.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_113419.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_113237.jpg

Vuanh
16-02-14, 17:07
Tiếp theo


http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120010.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120037.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120043.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120051.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120112.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120123.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_122806.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_124059.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120130.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae70/vuanhhoang/IMG_20140216_120140.jpg

Nghĩa-Q2
16-02-14, 17:48
Hình ảnh lúc thả chiến binh do hai nài namtran và Ty Q.8 chụp và gửi hình qua 2 phần mềm hổ trợ Wechat và Zalo


http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/IMG_20140216_172309_zps01e850f8.jpg

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/IMG_20140216_171624_zps5a040f26.jpg

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/IMG_20140216_171601_zps6b33c5e1.jpg

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1940225_254547518052468_974371698_n_zps4046ecab.jp g

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1931969_254547684719118_1455800407_n_zpsbdd6ba14.j pg

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1797150_254547288052491_1977332968_n_zps5c2e9159.j pg

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1655264_254547264719160_1514320153_n_zps4f6a7bbf.j pg

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1940117_254547888052431_1734743104_n_zpsbaf720a1.j pg

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1927129_254547848052435_1924693574_n_zps0a98b8b9.j pg


http://www.youtube.com/watch?v=yJ_zKsagFBU&feature=youtu.be

Nghĩa-Q2
16-02-14, 23:15
Tin nhắn BTC nhận được sau khi khui thùng.
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zps22e5e1c0.png
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zpscbdb3c85.png
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/3_zps4841b6b6.png
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/4_zps17fdf20a.png

Nghĩa-Q2
16-02-14, 23:34
Kết quả cuộc đua sau khi đã loại tin nhắn sai và không hợp lệ

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/kq1_zpscdf66db3.png
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/Untitled_zps44d0b2fe.png

Chánh-BT
17-02-14, 21:28
Đại diện BTC Chánh-BT đã xác minh căn cứ Tuấn Q.11 hạng 3 và đây là clip

1- Thả chiến binh tại 12 Luỹ Bán Bích


http://www.youtube.com/watch?v=u9WRH6XumNM

2- 10 phút sau tại căn cứ


http://www.youtube.com/watch?v=Y3TjxzTZ3v4

Nghĩa-Q2
18-02-14, 11:06
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/IMG_20140216_125553_resized_zps4e1544ea.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/IMG_20140216_125605_resized_zpse6bb874d.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/IMG_20140216_125711_resized_zpsa4f14654.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/IMG_20140216_125756_zps7e221cbc.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/IMG_20140216_125643_resized_zps7fabc807.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/IMG_20140216_125629_resized_zps67e40b0f.jpg

Chấn PG
25-02-14, 10:28
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0029_zps96de8d58.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0028_zps8295f72b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0027_zpsf86ba233.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0026_zps56777707.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0025_zpsede5adc3.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0024_zps1534b666.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0023_zps8b510498.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0022_zpscc883639.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0018_zps254e9d63.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0017_zpse9448680.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0016_zps5171980a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0012_zps803cb1f8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0011_zpsa0fb8a75.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0009_zpsddf37f33.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0008_zps33ec825d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0007_zps70a41446.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0006_zpsbde79807.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0005_zps6f632f54.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Phan%20Rang%20SG%2015022014/tn_DSC_0013_zpsee27b58b.jpg

Vuanh
25-02-14, 12:34
Bảng thu chi của giải


http://farm4.staticflickr.com/3759/12764480485_0e2402fa37_c.jpg