PDA

View Full Version : Giải Xuân Giáp Ngọ 2014-Chặng 3: Kon Tum - Saigon 415 Km ngày 22/02/2014Chấn PG
08-01-14, 22:47
BTC Hội Bồ câu Saigon xin thông báo đến toàn thể các căn cứ Giải Viễn Chinh 2014 Chặng thứ 1: Kon Tum - Sài Gòn 415 Km dành cho các chiến binh mang kiềng VNPC.

- Lệ phí tham gia: 300,000đ/chiến binh.

Lưu ý:

- Thể thức đua: Giải này BTC diễn đàn sẽ tính theo vận tốc để xếp hạng các chiến binh và BTC sẽ đi xác nhận 3 chiến binh hạng Nhất, Nhì, Ba tại căn cứ.

- Nội quy theo Nội quy đua chiến binh (http://bocauvietnam.com/showthread.php?1223-N%E1%BB%99i-quy-%C4%91ua-chi%E1%BA%BFn-binh) của diễn đàn bocauvietnam.com.

- Đối tượng: Dành cho các chiến binh mang kiềng VNPC 2011, VNPC 2012, VNPC 2013 (Không chấp nhận kiềng cắt, chấp vá).

- Thời hạn đăng ký: Hạn chót đăng ký chiến binh tham gia hết ngày 18/02/2014.

- Thời hạn nhận chiến binh: Dự kiến nhận chiến binh tham gia giải từ 15h30 - 17h30 thứ 6 ngày 21/02/2014 tại 12 Lũy Bán Bích. Vì xe khởi hành sớm nên các căn cứ vui lòng đến đúng giờ. Các trường hợp trễ giờ sẽ không được giải quyết.

Giải thưởng bao gồm:

- Giải 1: 10.000.000 đ + cờ

- Giải 2: 6.000.000 đ + cờ

- Giải 3: 4.000.000 đ + cờ

- Giải 4: 1.000.000 đ + GCN

- Giải 5: 1.000.000 đ + GCN

- Giải 6 - 10: Mỗi giải bao gồm 500.000 đ + Giấy chứng nhận


TM.BTC

Đông (Q8)
10-02-14, 14:43
PHÓ BTC Kể hoạch của HQBC Q8 SƠN GIẤY tham gia tiên phong đi đầu 6 chiến binh.

erictran1
10-02-14, 19:22
Căn cứ erictran1 đăng ký tham gia 2 chiến binh