PDA

View Full Version : Thư xin giúp đỡ cho anh Hà (Mập Hà)vu_q6
25-06-12, 00:13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do -Hạnh Phúc

THƯ XIN GIÚP ĐỞ CHO ANH HÀ


Kính gửi : anh em cùng nhóm bồ câu

Tôi tên : Tăng Quốc Cường
( tên thường gọi Cường Lưới Cá )
Thường Trú :247/10 - Bình Tiên _ Phường 8 - Quận 6
DT : 0903 359 050
Nay tôi đại diện nhóm Bồ Câu thông báo đế anh em trong nhóm để xin giúp đở cho anh Hà ( tên thường gọi MẬP HÀ ) , hiện nay anh Hà bị tai biến , bán thân bất tọai mà hòan cảnh anh hà không có vợ , con cuộc sống vất vã vô cùng khó khăn nay căn bệnh tai biến đến với bản thân anh . Vì vậy tôi đại diện anh em trong nhóm Bồ Câu , Với tấm lòng bằng hữu của ít lòng nhiều xin giúp đở cho anh Hà để anh có tiền uống thuốc và chăm cứu .
Nếu anh em có lòng giúp đở xin ghi rỏ tên tuổi và số tiền theo danh sách kèm theo thư này
Tôi xin thay mặt anh Hà chân thành biết ơn anh em
TP:Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 6 năm 2012
người đại diện
Tăng Quốc Cường

trích nguyên văn thư


danh sách
1 _ Tăng Quốc Cường ( 200.000 )
2 _ A. TRUNG TT ( 200.000 )
3 _ A. TỶ ĐẦU ĐINH ( 200.000 )
4 _ A. SƠN TV ( 100.000)
5 _ A. TÀI PHAO ( 100.000 )
6 _ A. QUẬY BỒ CÂU (100.000)
7 _ A. MINH Q8 (100.000 )
8 _ A. THẮNG NGÂN HÀNG ( 200.000)
9 _ A. TUẤN THỊT ( 200.000 )
10 _ A.LỦ XỈA ( 200.000 )
11 _ A. BẰNG ( 100.000)
12 _ A. CHÍN_NGOCHUONG ( 100.000 )
13 _ A.DĨ KHƯƠNG (50.000)
14 _ A.THANH PHONG (50.000)
15 _ A.KHỞI (50.000 )
16 _ A.CÁNH Q8 ( 50.000 )
17 _ A. THUẬN Q8 (50.000 )
18 _ A. ĐÔNG Q8 ( 50.000 )
19 _ A. SƠN Q8 ( 50.000 )
20 _ A. QUÂN Q8 ( 50.000 )
21 _ A. SƠN GẤY Q8 ( 50.000 )
22 _ A. TRƯỜNG_Q4 (500.000)
23 _ A. ĐẶNG VŨ ( 100.000 )
24 _ A. DANGTHANH ( 50.000 )
25 _ A. NGỌC Q10 ( 50.000 )
26 _ A. VU_Q6 ( 100.000 )
27 _ A. CƯỜNG NHỎ ( 150.000)
28 _ A. BỮU Q8 ( 200.000 )
29 _ A. SƠN CẦN CẨU (200.000)
Danh sách còn bổ sung thêm xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quí báu của anh , em trong hội BỒ CÂU

VinhQuang_Q4
26-06-12, 18:58
VinhQuang_Q4 ủng hộ anh 100.000 vnđ.

vu_q6
26-06-12, 21:15
cảm ơn anh Quang Q4 hy vọng chú Hà vạn sự tốt lành
thank you

vu_q6
15-07-12, 21:16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do -Hạnh Phúc

THƯ XIN GIÚP ĐỞ CHO ANH HÀ


Kính gửi : anh em cùng nhóm bồ câu

Tôi tên : Tăng Quốc Cường
( tên thường gọi Cường Lưới Cá )
Thường Trú :247/10 - Bình Tiên _ Phường 8 - Quận 6
DT : 0903 359 050
Nay tôi đại diện nhóm Bồ Câu thông báo đế anh em trong nhóm để xin giúp đở cho anh Hà ( tên thường gọi MẬP HÀ ) , hiện nay anh Hà bị tai biến , bán thân bất tọai mà hòan cảnh anh hà không có vợ , con cuộc sống vất vã vô cùng khó khăn nay căn bệnh tai biến đến với bản thân anh . Vì vậy tôi đại diện anh em trong nhóm Bồ Câu , Với tấm lòng bằng hữu của ít lòng nhiều xin giúp đở cho anh Hà để anh có tiền uống thuốc và chăm cứu .
Nếu anh em có lòng giúp đở xin ghi rỏ tên tuổi và số tiền theo danh sách kèm theo thư này
Tôi xin thay mặt anh Hà chân thành biết ơn anh em
TP:Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 6 năm 2012
người đại diện
Tăng Quốc Cường

trích nguyên văn thư


danh sách
1 _ Tăng Quốc Cường ( 200.000 )
2 _ A. TRUNG TT ( 200.000 )
3 _ A. TỶ ĐẦU ĐINH ( 200.000 )
4 _ A. SƠN TV ( 100.000)
5 _ A. TÀI PHAO ( 100.000 )
6 _ A. QUẬY BỒ CÂU (100.000)
7 _ A. MINH Q8 (100.000 )
8 _ A. THẮNG NGÂN HÀNG ( 200.000)
9 _ A. TUẤN THỊT ( 200.000 )
10 _ A.LỦ XỈA ( 200.000 )
11 _ A. BẰNG ( 100.000)
12 _ A. CHÍN_NGOCHUONG ( 100.000 )
13 _ A.DĨ KHƯƠNG (50.000)
14 _ A.THANH PHONG (50.000)
15 _ A.KHỞI (50.000 )
16 _ A.CÁNH Q8 ( 50.000 )
17 _ A. THUẬN Q8 (50.000 )
18 _ A. ĐÔNG Q8 ( 50.000 )
19 _ A. SƠN Q8 ( 50.000 )
20 _ A. QUÂN Q8 ( 50.000 )
21 _ A. SƠN GẤY Q8 ( 50.000 )
22 _ A. TRƯỜNG_Q4 (500.000)
23 _ A. ĐẶNG VŨ ( 100.000 )
24 _ A. DANGTHANH ( 50.000 )
25 _ A. NGỌC Q10 ( 50.000 )
26 _ A. VU_Q6 ( 100.000 )
27 _ A. CƯỜNG NHỎ ( 150.000)
28 _ A. BỮU Q8 ( 200.000 )
29 _ A. SƠN CẦN CẨU (200.000)
30 _ A Khanh BDuong ( 200.000 )
31 _ A Nhân (Tên lửa ) ( 500.000 )
Danh sách còn bổ sung thêm xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quí báu của anh , em trong hội BỒ CÂU hy vọng anh Hà sẻ sớm bình phục

vọng anh Hà sẻ sớm bình phục