PDA

View Full Version : Hội Bồ Câu Đua CHỢ LỚN 1. Thông báo thành lập Hội bồ câu Chợ Lớn
 2. Cám ơn Ban Quản Trị mạng
 3. Danh sách Thành Viên đóng góp quỹ Hội Bồ Câu Chợ Lớn.
 4. Giải đua cúp Chợ Lớn lần I : Cam Ranh - Saigon
 5. Thông báo sắp phát hành kiềng hội bồ câu Chợ Lớn 2013
 6. Thông báo bán kiềng Hội Chợ lớn 2013
 7. Thông báo giải đua Dốc Lếch - Sài Gòn 22/09/12 của Hội bồ câu Chợ Lớn
 8. Thông báo giải đua bồ câu kiềng hội Chợ Lớn 2013 ngày 03/08/2013 (2 chặng).
 9. Thông báo dời lại ngày bay kiềng hội Chợ Lớn 2013.
 10. Lời cảm ơn
 11. Đút thức ăn cho chiến binh trẻ
 12. Giải đua Cúp Siêu Việt lần II Tuy hòa-Sài gòn (385km) vào ngày 21/09/2013
 13. Thông báo Hình Logo chính thức của hội bồ câu Chợ Lớn
 14. Hội bồ câu Chợ lớn thông báo
 15. Phát hành kiềng Hội CHO LON VN-2015
 16. Bầu lại BTC Hội bồ câu Chợ Lớn.