PDA

View Full Version : Thông báo khác 1. Bộ Kiềng điện tử Taiwan đã có mặt ở Saigon
 2. Đính chính bài viết
 3. Thông báo về bảo dưỡng bảo trì host
 4. Nhìn lại một năm đã qua
 5. Ngày càng lớn mạnh
 6. Hướng dẫn sử dụng cho newbie
 7. Spam
 8. Đăng ký thành viên -Tạo nickname
 9. Cách xem nhanh diễn đàn
 10. Thông báo nhanh
 11. Box mua bán
 12. Lời cảm ơn
 13. Bocauvietnam.com xin thông báo
 14. Hướng dẫn tự lấy tọa độ căn cứ trên máy tính và điện thoại
 15. Hướng dẫn đọc Mã vạch (Barcode) Giải thưởng kiềng VNPC2014
 16. Thông báo về tọa độ căn cứ dành cho giải Phan Thiết.
 17. Lời cảm ơn
 18. Hội bồ câu đua Quận 6: Giải đua 400Km và 460Km
 19. Hội quán bồ câu đua quận 8 thông báo.
 20. BTC Tam Hội: Thân mời các căn cứ tham gia dự tiệc "Tổng Kết Giải HÒA BÌNH TAM QUAN"
 21. Thay lời thông báo: Nài TY vẫn tiếp tục nhận dợt chim.
 22. Sgpc thông báo cập nhật qui định & địa điểm nộp chim
 23. BTC SGPC: Thông báo dời ngày trao giải
 24. BTC SGPC: Thông Báo về Căn cứ Lai q3
 25. Thay đổi tọa độ căn cứ