Dear anh Tú,

Em đang muốn sưu tầm em Thái màu pho.
Khi nào có trứng của cặp pho để lại cho em nhe anh.

Thanks
PMKC
0909767933