Tiến song hành : thêm 1 block tổng cộng 2 block xin cảm ơn