THÔNG BÁO
Thông Báo Tạm thời hoãn Giải Đua Cúp Hàng Xanh 2021
Gửi toàn thể anh em thành viên trong Hội Bồ Câu Đua. Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh cảm ơn đến tất cả căn cứ đã ủng hộ tham gia các giải của Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh Tổ chức trong thời gian vừa qua. Hiện do tình hình dịch bệnh nên việc đi lại và vận chuyển rất khó khăn đồng thời các tỉnh thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị của nhà nước nên HBCĐHX quyết định tạm hoãn ngày đua theo kế hoạch đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên trong hội đồng thời tuân thủ quy định giãn cách của nhà nước.
* Một lần nữa Hội Bồ Câu đua Hàng Xanh gửi lời cảm ơn đến các căn cứ đã và đang tham gia giải do Hội Hàng Xanh tổ chức, Kính chúc các anh em và người thân sức khỏe và an toàn vượt qua đợt dịch này.