THÔNG BÁO

HBCHB Xin thông báo do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở những khu vưc lân cận đặc biệt là ở khu vực Bảo Lộc và Đà Lạt không cho xe lưu thông lui tới Vì vậy HBCHB quyết định xin dời ngày bay lại là 20/6/2021 Rất mong các Căn Cứ thông cảm cho sự bất tiện này.Xin Cảm Ơn