THÔNG BÁO
HBCHB .Xin chân thành thông báo đến toàn thể Quí Hội và các Căn Cứ về việc như sau:
Do lỗi từ nhà sản xuất số kiềng HBCHB 2021 phát hành bị quá nhiều số trùng nhau.Vì vậy để cho cuộc chơi được công bằng và minh bạch và đã tham khảo qua nhiều ý kiến từ Quí Hội. Nay HBCHB quyết định xin hủy kiềng HBCHB 2021.Rất mong được sự chấp thuận từ các Căn Cứ.
Nhân đây tập thể HBCHB cũng xin lỗi đến các Căn Cứ về sự thiếu sót vừa qua. Mặc dù HBCHB mới thành lập mà đã được các Căn Cứ hoàn toàn tin tưởng và luôn luôn đồng hành ủng hộ Hội trong suốt thời gian vừa qua. Vì lý do đó mà HBCHB luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình để không phụ lòng mà các Căn Cứ tin tưởng giao cho. Một lần nữa HBCHB Xin chân thành Cám Ơn