Danh sách đăng ký tham gia chặng 2 Phú Quí - Sài Gòn. Các căn cứ vui lòng xem lại nếu có sai sót gì báo với BTC chỉnh sửa lại. Xin cảm ơn