HBCHB Xin thông báo đến toàn thể Quí Hội và các Căn Cứ.
Tất cả các chiến binh cất cánh vào lúc 6h00 ngày 27/09/2020. Tại trạm dừng chân Phan Thiết, các Căn Cứ vui lòng nhắn tin theo cú pháp như sau:
Nhắn tin 3 số lộ thiên khoảng cách 5 số bí mật gửi về số điện thoại của BTC: 0354098290
ví dụ: : 123 56789 gửi 0354098290. Xin cám ơn