HBCHB xin thông báo đến toàn thể Quí Hội và các Căn Cứ​

Hôm nay ngày 26/09/2020 các Căn Cứ vui lòng đến nộp CB vào lúc 17h-19h30 tại số 12 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Các Căn Cứ lưu ý do số lượng CB tham gia nhiều vì vậy các Căn Cứ vui lòng đến đúng giờ qui định, mọi trường hợp chậm trể BTC chúng tôi sẻ không giải quyết. Xin cám ơn