Danh sách đăng ký tham gia kiềng HBCHB 2020. Các Căn Cứ vui lòng xem lại nếu có sai sót gì báo với BTC chỉnh sửa lại. Xin cám ơn.