Minh cần mua 1 cặp bồ câu vảy cá để nuôi Kiễng
Anh em nào bán lh 0908737201