DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN 2016
 1. Lễ_Quận 8 ủng hộ 1,500kg Gạo thơm

 2. Quayphulam ủng hộ 500,000VNĐ + Quần áo cũ

 3. Nài Luân ủng hộ 200,000VNĐ

 4. ViePigeon ủng hộ 200,000VNĐ

 5. Nài Ty ủng hộ 500,000VNĐ

 6. Tugiai_Ly ủng hộ 500,000VNĐ

 7. Mành Lửa ủng hộ 500,000VNĐ

 8. David Trương (Quayphulam) ủng hộ 100USD

 9. Shopbocau.vn ủng hộ 500,000VNĐ

 10. Lưu Thái Vân (Tugiai_Ly) ủng hộ 200,000VNĐ

 11. Duy Tu ủng hộ 100kg gạo

 12. Thiệp_TB ủng hộ 2,000,000VNĐ

 13. Quang Vinh ủng hộ 500,000VNĐ

 14. [COLOR="red"]Long Dream ủng hộ 10,000,000VNĐ

 15. Lợi Phát ủng hộ 1,000,000VNĐ

 16. Thuận Lợi ủng hộ 1,000,000VNĐ

 17. Tường Q11 ủng hộ 1,000,000VNĐTỔNG CỘNG: 18,600,000VNĐ + 100USD + 1,600kg Gạo + Quần áo cũ

* Ghi chú: Nick màu đỏ nghĩa là đã đóng tiền.