Thứ 4 ngày 18/11/2015 tập huấn Dốc Lếch 500km ..

- phí 1 chiến binh = 30.000vnd.

_ Khuyến mãi : gửi 5 khuyến mãi 1 .


- Thời gian nhận chim ngày Thứ 3 ngày 17/11/2015


- Anh em nào tham gia vui lòng liên hệ: 0933.692.682

- Thời Gian nhận chim từ 16h > 17h10 .


- Số lượng chim không giới hạn

Chú ý : Nhận chim tại nhà nếu bạn có việc bận nhé . Thanks .