Có cặp chim bồ câu hội đen tuyền khoảng 5-6 lôg, giá 300k, liên hệ 01237588165