Nhằm kêu gọi thêm các thành viên tham gia làm từ thiện qua việc hiến máu được phát động từ Hội bocauwechat ngày càng phát triển, bạn Chấn PG lên 1 bài kêu gọi hiến máu vào chủ nhật này nhé!