TỔNG CỘNG: 18,600,000 VND + 1,600kg Ga * Ghi chú: Nick màu đỏ nghĩa là đã đóng tiền.

Printable View