Conversation Between Bigflowerhorn and HieuHien

5 Tin nhắn của khách

  1. Thật là buồn và cảm động! Để tỏ lòng tưởng nhớ đến anh TYDAUDINH, mình đề nghị bạn giữ bài viết về anh luôn nằm trên cùng trong ít nhất 24 tiếng được không? Thanks!
  2. Thật là buồn và cảm động! Để tỏ lòng tưởng nhớ đến anh TYDAUDINH, mình đề nghị bạn giữ bài viết về anh luôn nằm ở top! ít nhất là trong 24 tiếng!
  3. Mod ơi! Bạn có thể cách dòng dùm mình ở mục góp ý chiến binh đấu giá, ở nhửng đoạn thứ 1, thứ 2, tóm lại cho mọi người dễ đọc, mình gửi bài xong mình đọc lại thấy nhức mắt quá! Cám ơn Mod nhiều!
  4. Mod ơi! Bạn có thể cách dòng giùm mình ở mục góp ý chiến binh đấu giá, ở nhửng đoạn thứ 1, thứ 2, tóm lại cho mọi người dễ đọc, mình gửi bài xong mình đọc lại thấy nhức mắt quá! Cám ơn Mod nhiều!
  5. Lúc rày rảnh quá hả? C1 thời gian online? Xài số điện thoại mà off phone suốt thì làm ăn kiểu gì trời?
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 5 của 5