Conversation Between Bigflowerhorn and Ho Dong Duong

2 Tin nhắn của khách

  1. Khi nào vô Nam thì alo anh 0909953737, anh chỉ chổ mua.
  2. Anh Vĩ à, hôm rồi em có hỏi anh về vụ khoáng chất. Nếu vài hôm nữa cậu em em vào SG thì nhờ anh mua hộ 10kg khoáng đen được không anh? Anh nhắn cho em địa chỉ của anh nhé, nếu cậu ấy vào thì sẽ liên hệ sớm với anh.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2