PDA

View Full Version : Giải đua tiến lên dành cho bồ câu kiềng hội VNPC 2011 mở rộngVuanh
19-03-12, 20:06
Bocauvietnam.com xin thông báo Lịch đua tháng 5/2012:

GIẢI ĐUA TIẾN LÊN VNPC 2011 dành cho chiến binh kiềng hội VNPC 2011.

- THỜI GIAN dự kiến như sau:


Thứ 7 : 05/05/12 đua chặn Phan Rang 270km.

Thứ 7: 12/05/12 đua chặn Dốc Lếch 340km (nghỉ 1 tuần).

Thứ 7: 26/05/12 đua chặn Bình Định 430km (nghỉ 2 tuần).


- LỆ PHÍ: 900.000VNĐ/chiến binh.

- GIẢI THƯỞNG: sẽ được thông báo khi có số lượng chiến binh tham gia.TM.BTC

Vuanh
19-04-12, 21:59
Để có được nhiều căn cứ tham gia cũng như số lượng các chiến binh BTC quyết định mở rộng cuộc đua cho tất các chiến binh không mang kiềng hội và không mang kiềng cùng tham gia. Cũng xin lưu ý rằng các chiến binh không mang kiềng hội sẽ phải nộp thêm 100.000vnđ/chiến binh

Nếu dưới 30 chiến binh tham gia: Lệ phí là 1.000.000vnđ cho chiến binh mang kiềng VNPC
Nếu từ 30 chiến binh tham gia: Lệ phí là 900.000vnđ cho chiến binh mang kiềng VNPC

Nếu căn cứ nào tham gia 6 chiến binh sẽ được giảm lệ phí cho 1 chiến binh.

Thời gian khóa sổ đăng ký và đóng lệ phí: hết ngày 30/4/2012. Sau thời gian này nếu có đăng ký phải đóng thêm 100.000vnđ cho mỗi chiến binh.
Thởi gian nộp chiến binh cho chặng I: Thứ Sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012 tại 12 Lũy Bán Bích lúc 17g30.


TM.BTC

Bigflowerhorn
25-04-12, 21:28
http://nl0.upanh.com/b5.s27.d2/b31e9539b7f7df246dbedd4f6724d353_43916760.vcupboca u1.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__1__upanh/v/6ro37u1t9ya.htm)

http://nl2.upanh.com/b2.s29.d4/1cc3be7b13b4032767252634a0823677_43916762.vcupboca u2.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__2__upanh/v/8ro86u0teyf.htm)

http://nl6.upanh.com/b3.s28.d1/5feb809464612219d7bd479048bc45a8_43916766.vcupboca u3.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__3__upanh/v/4ro7du5t6yl.htm)

http://nl5.upanh.com/b3.s29.d4/305c610c111faeb0ffb4fd3e06caa47e_43916775.vcupboca u4.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__4__upanh/v/9roa9u2tcfc.htm)

http://nl6.upanh.com/b2.s29.d1/76b6c2c2d17f540c02acce3151d306b8_43916796.vcupboca u5.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__5__upanh/v/cro0fu0tcfw.htm)

http://nl3.upanh.com/b4.s28.d3/ef0458a3be496f8c4b86e3dd69df9403_43916803.vcupboca u6.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__6__upanh/v/4ro39u7v6ih.htm)

http://nl9.upanh.com/b3.s27.d2/0ad42965e0cdfcede0f9fb4b3183d5a9_43916809.vcupboca u7.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__7__upanh/v/7ro50uev6im.htm)

http://nl2.upanh.com/b3.s27.d2/3c5f764859a73e8602c113724e8acb9b_43916822.vcupboca u8.jpg (http://www.upanh.com/v-cup_bocau__8__upanh/v/4roe2u4v0ig.htm)

DieuHuy
25-04-12, 21:32
căn cứ dieuhuy đăng kí 2 chiến binh

Vuanh
25-04-12, 22:54
Có cập nhật thông tin ở bài #2. Các căn cứ xin lưu ý.

Vayca
28-04-12, 19:47
Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 3 chiến binh.

Thang_Q5
29-04-12, 17:30
Căn cứ Thang_Q5 tham gia 1 em :D .

Bigflowerhorn
29-04-12, 21:36
Căn cứ big-pic 02 chiến binh.

HungChay_Q6
29-04-12, 22:16
Căn cứ Hùng Chảy tham gia 1 chiến binh .

Vayca
30-04-12, 11:22
Căn cứ vayca đăng ký 1 chiến binh.:D

Hainguyen
30-04-12, 16:44
Cho mình ké 1 em

Thang_Q5
30-04-12, 23:14
Căn cứ Lễ _Q8 tham gia 3 chiến binh.

Vuanh
06-05-12, 10:55
Giải đua này sẽ được huỷ do không đủ số lượng.