PDA

View Full Version : Căn cứ PMKC - Phú NhuậnPMKC
10-06-11, 22:24
Chào các bạn!

Căn cứ PMKC vừa mới được gầy dựng từ tháng 10 năm 2010.
Nhờ các thành viên của hội bồ câu Việt Nam nhiệt tình chỉ dẫn mà căn cứ PMKC dần dần đã đi vào ổn định.
Xin gửi đến các bạn một vài hình ảnh cuối cùng về căn cứ PMKC để giao lưu với mọi người:

Đây là tổ ấm của mấy em xòe


http://cB5.upanh.com/22.586.29591374.Syc0/img4478.jpg

Còn đây là chuồng tập thể của mấy em Thái


http://cB3.upanh.com/22.586.29591302.Jy0/overview1.jpg
http://cB4.upanh.com/22.586.29591423.q640/img4480.jpg


Còn đây là một vài chiến binh của căn cứ PMKC


http://cB8.upanh.com/22.586.29591527.XMu0/img5174pigeon83.jpg
http://cB0.upanh.com/22.586.29591549.vJ0/img5187pigeon85.jpg
http://cB6.upanh.com/22.586.29591585.7I90/img5182pigeon96.jpg
http://cC7.upanh.com/23.505.30562846.M740/img6479.jpg
http://cC0.upanh.com/23.506.30562959.DsW0/img6480.jpg
http://cC2.upanh.com/23.506.30562961.xfe0/img6485.jpg
http://cC3.upanh.com/23.506.30562962.yOR0/img6488.jpg
http://cC7.upanh.com/23.506.30562966.WtQ0/img6493.jpg


Và vài em xòe:


http://cC2.upanh.com/23.506.30563171.dqD0/img6478.jpg
http://cC1.upanh.com/23.506.30563300.cAk0/img6469.jpg
http://cC1.upanh.com/23.506.30563480.sw00/img6471.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=UX4658ETCpc

Chúc diễn đàn bồ câu Vietnam ngày càng phát triển.