PDA

View Full Version : Hình ảnh chiến binh bocauvietnam.com trên website United Federation of Pigeon Fancierzongke
16-02-12, 15:34
Một số hình ảnh của các thành viên bocauvietnam.com đoạt giải cuộc đua Tứ Quý: Phú Quốc - Sài Gòn được thành viên Jayson Pena của website United Federation of Pigeon Fancier trích đăng từ website http://bocaudua.com.
Xem tại đây (http://unitedfederation.ning.com/profiles/comment/list?attachedToType=User&attachedTo=2735gfjn6qfw0&commentId=6383869%3AComment%3A11813&xg_source=msg_com_profile)