PDA

View Full Version : Hà nội. bán gà Thái,tre chân lùnnobody
12-02-12, 11:51
Mình bận công việc nên bán nốt mấy chú gà con, anh em nào muốn nuôi thêm xin liên lạc. Thanks . 01666599979

http://ni0.upanh.com/b3.s15.d1/e5cb104e684366e29e1a43e71138d45d_40833100.img02383 201202111329.jpg (http://www.upanh.com/img02383-20120211-1329_upanh/v/2nh4evfyfww.htm)http://ni9.upanh.com/b4.s15.d1/f6bbbdd466361b71435dc25d22a790a6_40833109.img02404 201202111336.jpg (http://www.upanh.com/img02404-20120211-1336_upanh/v/anh52v7fbch.htm)http://ni1.upanh.com/b4.s25.d1/54dfe87a689a34d9fb46bc6f45b0bb6e_40833111.img02406 201202111336.jpg (http://www.upanh.com/img02406-20120211-1336_upanh/v/enhfcv7facd.htm)