PDA

View Full Version : Căn cứ VinhtoanQ.11Vinhtoanq.11
06-06-11, 19:28
Cặp nhật hình ảnh căn cứ hiện tại:
Cặp chim ấp vú:
http://cC7.upanh.com/23.339.30391806.QwY0/06062011191.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011191/v/6tu4czcr7sd.htm)
Chiến binh mái xitim 700km:http://cC2.upanh.com/23.339.30391841.TyY0/06062011194.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011194/v/6tu4czcr7sd.htm)
Chiến binh mái xám 800km:http://cC7.upanh.com/23.339.30391716.T3J0/06062011176.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011176/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC4.upanh.com/23.339.30391723.0D20/06062011177.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011177/v/6tu4czcr7sd.htm)

Vinhtoanq.11
06-06-11, 19:30
http://cC3.upanh.com/23.339.30391732.vPX0/06062011184.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011184/v/6tu4czcr7sd.htm)http://cC0.upanh.com/23.339.30391739.h8Q0/06062011185.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011185/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC6.upanh.com/23.339.30391745.9Yj0/06062011186.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011186/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC5.upanh.com/23.339.30391764.C0Q0/06062011187.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011187/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC2.upanh.com/23.339.30391771.gPo0/06062011188.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011188/v/6tu4czcr7sd.htm)

Vinhtoanq.11
06-06-11, 19:32
http://cC8.upanh.com/23.339.30391777.5Ln0/06062011189.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011189/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC8.upanh.com/23.339.30391787.QVl0/06062011190.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011190/v/6tu4czcr7sd.htm)http://cC3.upanh.com/23.339.30391822.VML0/06062011192.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011192/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC8.upanh.com/23.339.30391887.Xoa0/06062011198.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011198/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC8.upanh.com/23.339.30391897.5kn0/06062011199.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011199/v/6tu4czcr7sd.htm)

Vinhtoanq.11
06-06-11, 19:34
Mẹ của con mái 800km:
http://cC5.upanh.com/23.339.30391854.Xev0/06062011195.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011195/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC2.upanh.com/23.339.30391861.Pfw0/06062011196.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011196/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC6.upanh.com/23.339.30391875.7gZ0/06062011197.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011197/v/6tu4czcr7sd.htm)

Vinhtoanq.11
06-06-11, 19:37
Căn cứ bigflowerhorn:
Fo trống:http://cC0.upanh.com/23.339.30391909.qQl0/06062011200.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011200/v/6tu4czcr7sd.htm)
Mái xám 1 : http://cC2.upanh.com/23.339.30392041.fIz0/06062011206.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011206/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC6.upanh.com/23.339.30392055.FYS0/06062011207.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011207/v/6tu4czcr7sd.htm)
Mái xám 2:http://cC5.upanh.com/23.339.30392124.OrY0/06062011212.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011212/v/6tu4czcr7sd.htm).

Vinhtoanq.11
06-06-11, 19:40
Căn cứ Vuanh:
Xám trống cánh trắng 009:http://cC9.upanh.com/23.339.30392078.Xby0/06062011208.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011208/v/6tu4czcr7sd.htm)
Xám trống 025:http://cC9.upanh.com/23.339.30391938.13H0/06062011202.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011202/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC1.upanh.com/23.339.30391990.DOK0/06062011205.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011205/v/6tu4czcr7sd.htm)
Xám mái 026:http://cC6.upanh.com/23.339.30391955.ktt0/06062011203.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011203/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC0.upanh.com/23.339.30391969.8vO0/06062011204.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011204/v/6tu4czcr7sd.htm)
Căn cứ Quý Q.6:
Hắc xitim mái:http://cC1.upanh.com/23.339.30392100.Z4m0/06062011210.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011210/v/6tu4czcr7sd.htm)
http://cC7.upanh.com/23.339.30392116.Fp20/06062011211.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011211/v/6tu4czcr7sd.htm)
Chiến binh con:http://cC0.upanh.com/23.340.30392139.2mK0/06062011213.jpg (http://www.upanh.com/upanh_06062011213/v/6tu4czcr7sd.htm)

Vinhtoanq.11
12-10-11, 23:10
Mới vừa tuyển được một chiến binh xitim,anh em xem chơi:>:/>:/>:/

http://nd4.upanh.com/b5.s20.d1/945b592b30d0ed5702690548b8c7140a_36461474.img0196a .jpg

http://nd1.upanh.com/b4.s11.d3/cf248946ce265812f79599bdd929dde3_36461481.img0197a .jpg

http://nd3.upanh.com/b1.s13.d2/6e36b8897a52020a5f6becb719e1a1cb_36461483.img0198a .jpg

http://nd5.upanh.com/b3.s12.d4/c22af9ec961552a65d8f9d0342b4ed29_36461485.img0199a .jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s7.d2/553b7fa745760ac531db9d9171ea53fd_36461488.img0200a .jpg

http://nd0.upanh.com/b2.s5.d4/f721623ed18e732d3d5c4f9290f31813_36461490.img0201a .jpg

http://nd3.upanh.com/b1.s12.d2/36bcf8fb72a4642529276422ec824771_36461493.img0202a .jpg

http://nd8.upanh.com/b5.s5.d4/401f2b89e50cc911549a38d8144fe738_36461498.img0203a .jpg
Chiến binh này hy vọng sẽ bay gấp đôi đoạn đường cha mẹ nó đã vượt qua.:-?:-?:-?

khevan72
13-10-11, 20:38
Căn cứ nhiều chiến binh quá. Nhìn đã thiệt. Chúc căn cứ ngày càng phát triển........................................... .....

hoabinh
14-10-11, 11:09
con Fo trống nhìn chiến đấu ghê. con này mà ghép mái xi tỉm ra con đẹp đây.

NguyenBang
15-10-11, 21:58
Đề nghị bạn Vinhtoanq.11 lần sau nếu chụp ảnh nhớ cho thêm 500 đồng ánh sáng nha....@@