PDA

View Full Version : Cát khoáng Đại LụcBigflowerhorn
08-01-12, 23:00
Tình hình là các chiến binh đi ăn cát bị sập bẫy, ngẫm nghĩ thật là bực tức, chiến binh bay hơn 800km không mất mà lại mất vì thiếu cát nên anh dieuhuy quyết định nhập cát khoáng chuyên dụng về cho chúng thưởng thức nhằm giữ chân chúng :D!

http://nh0.upanh.com/b2.s25.d1/bb53a24b00647081e201f1729589da18_39802680.vdsc0010 5.jpg (http://www.upanh.com/v-dsc00105_upanh/v/7nx05w2w3cg.htm)
http://nh3.upanh.com/b4.s8.d2/330a25a745fabb8215c7edd0e2fb22d9_39802693.vdsc0010 9.jpg (http://www.upanh.com/v-dsc00107_upanh/v/7nxcfw7w7cm.htm)
http://nh1.upanh.com/b4.s1.d5/53dd75d77a677465c4b0aa704017d53f_39802681.vdsc0010 6.jpg (http://www.upanh.com/v-dsc00106_upanh/v/0nxa8w2w4cy.htm)http://nh3.upanh.com/b6.s15.d1/23b7e0bb07c6d44cfe83d046d342c317_39802683.vdsc0010 7.jpg (http://www.upanh.com/v-dsc00109_upanh/v/dnxcbwdpejc.htm)http://nh7.upanh.com/b5.s15.d1/3c711ffa3b661330bc26087b4100f8a5_39802687.vdsc0010 8.jpg (http://www.upanh.com/v-dsc00108_upanh/v/enx3aw3wecx.htm)

Ho Dong Duong
09-01-12, 21:11
Tốt quá, em đang dùng khoáng đen mua ở Tăng ( hình như cũng chuyển từ trong nam ra)