PDA

View Full Version : Giải Thiên Tân - Tân Nam 1000KM ngày 21/05/2011Chấn PG
02-06-11, 23:43
Nguồn: chinaxinge.com

Lúc 6h30 sáng tại Hồ Bắc đã xuất phát các chiến binh dự thi 1000KM của giải Thiên Tân - Tân Nam. Tham dự giải gồm có 902 chiến binh. Trong ngày không có chim về, tạm thời chốt danh sách chim về tính cho tới 19h59' ngày 26/05/2011. Thời điểm trao giải chỉ có 6 chiến binh đã về. Tính đến ngày 30/05/2011 số lượng chim bay về chỉ có 34 chiến binh. Sau đây là những anh hùng 1000KM của Thiên Tân:

SỐ KHOEN - NGÀY VỀ - THỜI GIAN - KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM THẢ TỚI NHÀ CHỦ CHIM - SỐ MÉT/PHÚT

2010-02-338740 2011-05-22 11:04:33 967.26300 804.34330
http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110602152913194.jpg

2009-02-415182 2011-05-22 14:33:48 954.98100 676.42800

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110602153044721.jpg

2009-02-123523 2011-05-23 11:06:01 965.99300 453.08890

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110602153133624.jpg

2009-02-262786 2011-05-24 16:41:39 959.85000 282.67050

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110602153223196.jpg

2010-02-233808 2011-05-25 15:09:33 961.87000 227.30910

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110602153316247.jpg

2007-02-352487 2011-05-26 18:06:08 958.74800 179.67090

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110602153410141.jpg