PDA

View Full Version : Top 10 chim bay tốc độ giải Trường Xuân 1000 KM - Trung Quốc.Chấn PG
30-05-11, 21:48
Nguồn: chinaxinge.com

Lúc 5:20:00 Ngày 21 - 05 - 2011 tại Nội Mông Thương Đô đã xuất phát 488 chiến binh tham gia giải Trường Xuân 1000 KM. Top 10 lần này về thật sự gọi là tốc độ từ 135x.xxx mét/phút trở lên. Chim về trong ngày được 49 con. Sau đây là một số hình ảnh chủ chim và chim:

Danh sách chim về top 10

http://cC2.upanh.com/23.35.30078971.hM20/truongxuan1000km.jpg

Quán quân Hắc Vũ Điểm 2009-07-001074


http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094522865.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094538478.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094544594.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094550148.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094557678.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094603348.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094608283.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094614239.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094620299.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094626923.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201105/20110530094633606.jpg