PDA

View Full Version : Căn cứ mới chuẩn bị thành lậpcancu conic2
07-12-11, 00:03
Sau một thời gian, nay đã tạm thời ổn định, mình lại tiếp tục cho niềm đam mê,thành lập căn cứ mới bên này .Và nhờ sự giúp đỡ của 2 căn cứ (AsianLoft _ Pigeonscrazy) các Anh ấy nói sẽ gởi tặng cho mình vài chiến binh để bắt đầu . Hiện tại chỉ rảnh ngày Chủ Nhật mới có thời gian để đóng căn cứ với lại chỉ có một mình nên hơi bị lâu,khi nào xong mình sẽ post hình lên diễn đàn để mọi người chia sẻ .
Thân

cancu conic2
16-01-12, 16:29
Vài tấm hình căn cứ mời mọi người xem trước một số, còn ngày mai mình sẽ up thêm vì thời gian có hạnhttp://nh4.upanh.com/b2.s25.d2/b796755158c263033c7a1d03cbaaa954_40028644.dsc00771 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00771_upanh/v/fnubag4a0qu.htm)


http://nh1.upanh.com/b3.s3.d2/e911e847e705d66b48fd4c6d229094bd_40028671.dsc00772 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00772_upanh/v/bnuc0g8adhd.htm)
Hình 3
http://nh8.upanh.com/b6.s15.d1/2e43067f7ea7aa1a4aba0d46c5d9ff29_40028688.dsc00773 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00773_upanh/v/3nufcgcacxq.htm)

hình 4
http://nh7.upanh.com/b4.s25.d2/4d0072800df5267681e1f9657e282dc6_40029147.dsc00809 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00809_upanh/v/7nudag8p0cj.htm)
hình 5
http://nh2.upanh.com/b6.s25.d1/2d2a876685587b7018b84aff7d521369_40029162.dsc00810 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00810_upanh/v/cnu56g4p1iz.htm)
hình 6
http://nh1.upanh.com/b3.s3.d3/b791cb93d2d3bbc36e9ed90f39761b6c_40029431.dsc00811 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00811_upanh/v/8nucag1pazb.htm)
hình 7
http://nh0.upanh.com/b3.s3.d1/cc97eccf4237be352d7de38d6d695de8_40029450.dsc00812 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00812_upanh/v/6nu54g5pflz.htm)
hình 8
http://nh3.upanh.com/b2.s3.d2/1ed112e19e784d0a917d53488e678b08_40029453.dsc00814 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00814_upanh/v/cnue6g8p5le.htm)
Hình 9
http://nh9.upanh.com/b3.s13.d5/814885235a2189d0a8a504cd39fb6071_40029699.dsc00816 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00816_upanh/v/4nu8bgdw5ic.htm)
hình 10
http://nh2.upanh.com/b5.s25.d2/bf8c7a01f4a9c9b6aab4fa66dfe42c97_40029702.dsc00819 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00819_upanh/v/2nu70g3w5cf.htm)
hình 11
http://nh4.upanh.com/b4.s13.d3/0284c9f462bbe35f1e99af0c62e3091c_40029704.dsc00820 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00820_upanh/v/6nu4dg8w0iu.htm)
Hình 12
http://nh8.upanh.com/b1.s15.d1/56f65eb02e1f7cf5895834bad118a220_40030048.dsc00778 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00778_upanh/v/8nua8g3w8ul.htm)
Hình 13
http://nh8.upanh.com/b2.s15.d1/21ed219ff38faba0a51c9810c2321f3f_40030058.dsc00784 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00784_upanh/v/enu6cg8w0ua.htm)
Hình 14
http://nh1.upanh.com/b6.s25.d1/b35231460475db5495b6ae5249ca6579_40030061.dsc00808 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00808_upanh/v/2nud0g2w9uj.htm)

cancu conic2
16-01-12, 16:54
http://nh7.upanh.com/b2.s1.d5/24858810f187e7c11c9f18dceaa64bce_40031047.dsc00822 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00822_upanh/v/1nu22g3y2yt.htm)
http://nh0.upanh.com/b2.s15.d1/4084306db1dd002435ef061c0e85a412_40031050.dsc00823 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00823_upanh/v/3nu33g7y0yo.htm)
http://nh4.upanh.com/b6.s15.d1/7c1dbf8a7e34ad47a6f61246e60a050e_40031054.dsc00824 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00824_upanh/v/enuedgey9yu.htm)
http://nh3.upanh.com/b6.s15.d1/6fca1bc2a11c507f9480454af047550f_40031143.dsc00826 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00826_upanh/v/5nuecg3f6tm.htm)
http://nh8.upanh.com/b5.s15.d1/e66db862a84879aee0708819a1af6e47_40031148.dsc00827 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00827_upanh/v/0nu49g2f5vi.htm)
http://nh1.upanh.com/b5.s3.d3/1bb818f3fca859fba3b672866bf60112_40031151.dsc00828 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00828_upanh/v/0nu19gdf4vc.htm)
http://nh4.upanh.com/b3.s1.d5/8c966659c2fb638ff023368a00519cfe_40031244.dsc00829 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00829_upanh/v/bnu1bg8f1dg.htm)
http://nh8.upanh.com/b4.s25.d1/4e5cbb86d2bb47ea6d28bef37ddf7ee0_40031248.dsc00830 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00830_upanh/v/fnu4ag6f1qn.htm)
http://nh2.upanh.com/b4.s13.d5/2a1a0fff7ae337d08a574b74584512c7_40031252.dsc00832 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00832_upanh/v/2nue4g1f3qi.htm)
http://nh9.upanh.com/b6.s13.d3/e2d04b557a40f57550f5a325a0d326f5_40031449.dsc00834 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00834_upanh/v/6nu45gdf6ec.htm)
http://nh1.upanh.com/b4.s24.d2/d013d41e8f9b5d2054415ccbd01d12ee_40031451.dsc00839 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00839_upanh/v/dnu05gdf8up.htm)
http://nh2.upanh.com/b2.s13.d4/b52170b2abbe3516d80af4452da6f844_40031452.dsc00846 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00846_upanh/v/7nuceg2ffuf.htm)
http://nh2.upanh.com/b4.s25.d2/34e96ac286c0d799092c7460c569c3c3_40031482.dsc00847 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00847_upanh/v/0nuc7gef5zv.htm)

tugiang
16-01-12, 21:16
Chào Hoàng căn cứ mới đẹp quá, có cần thợ phụ không.

zongke
16-01-12, 22:32
Chào Hoàng căn cứ mới đẹp quá, có cần thợ phụ không.

Anh tugiang ơi, không biết căn cứ này có liên quan gì đến bạn Hoàng nhà mình không vì thấy lấy tên là conic2. Hình như bạn conic2 này không phải Hoàng mà đến từ Mỹ đó.

Bigflowerhorn
16-01-12, 23:20
Thợ mộc nên làm chuồng có khác :D !

Bạn này là bà con gần với bạn Conic hay đúng hơn là bạn Conic. Còn bạn Conic đúng ra không phải là bạn Conic, bây giờ mới là Conic :))

Túm lại bạn này là bạn Huy -anh trai của bạn Conic bây giờ và đang ở Hải ngoại :)


Anh tugiang ơi, không biết căn cứ này có liên quan gì đến bạn Hoàng nhà mình không vì thấy lấy tên là conic2. Hình như bạn conic2 này không phải Hoàng mà đến từ Mỹ đó.


Chào Hoàng căn cứ mới đẹp quá, có cần thợ phụ không.

Nhat An Loft
17-01-12, 10:06
Căn cứ đẹp quá, thợ làm có khác

tugiang
17-01-12, 19:57
Chào bạn Zongke mình tưởng Conic nhà mình xây thêm căn cứ 2 vậy mình bị nhầm, Conic 1 với Conic 2 cũng là một nhà mà,
cám ơn Anh Big giới thiệu cho mình biết.