PDA

View Full Version : Triển lãm ở Vũ Hán ngày 27.11.2011Chấn PG
04-12-11, 20:50
Nguồn: chinaxinge.com

Ngày 27/11/2011 tại Vũ Hán đã diễn ra cuộc triển lãm giao lưu theo công ước quốc tế mọi thứ về bồ câu. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi triển lãm. Đặc biệt có vài chiếc Mercedes bóng mượt dành cho những ai tham gia triển lãm may mắn. :D

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131320239.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131348401.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131625638.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131644454.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131909110.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131927260.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127132054831.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131703318.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131513611.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131757874.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127131839829.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127132147334.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127132208677.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201111/20111127162609397.jpg

http://ng8.upanh.com/b1.s21.d2/0c9ec00b4b4a2ec5b2a390d86a50eea9_38579928.20111127 120719002.jpg

http://ng0.upanh.com/b5.s13.d3/b109b2292ce744128a73ff7a5f31b828_38579930.20111127 120738004.jpg

http://ng3.upanh.com/b5.s21.d1/63df6fbe921e2f41f1cf6b4d3ce7c3c5_38579933.20111127 121722002.jpg

http://ng4.upanh.com/b4.s11.d1/cb54e31a11c7908c98400cde070d4fba_38579934.20111127 121752003.jpg

http://ng5.upanh.com/b5.s2.d1/295e006d76b2eef43c634de52e7d0c05_38579935.20111127 121816004.jpg

Chấn PG
04-12-11, 20:51
http://ng5.upanh.com/b4.s7.d2/fcc8cf45ad2e20f8e9663af3afcccbd7_38579925.20111127 120711001.jpg

http://ng7.upanh.com/b5.s1.d3/eaab23466e457b8be41bed6320ebb360_38579937.20111127 121830005.jpg

http://ng8.upanh.com/b3.s23.d3/d3e35e04f09add76369fa2854a738965_38579938.20111127 122323002.jpg

http://ng0.upanh.com/b6.s10.d3/5a77351213f7330e72e53135d3f3ea4f_38579940.20111127 122331003.jpg

http://ng4.upanh.com/b4.s21.d2/74bf190d48095fd0217b75bae58f5a56_38579944.20111127 122339004.jpg

http://ng5.upanh.com/b1.s13.d1/c2cc43d7938120056f9605c2e0d79fa0_38579945.20111127 122736242.jpg

http://ng8.upanh.com/b3.s20.d3/ce3b0f436b576ad6c92f559b439ac19e_38579948.20111127 123343001.jpg

http://ng0.upanh.com/b2.s2.d4/f21e30d6b971261988231325ff56f7ec_38579950.20111127 123358002.jpg

http://ng2.upanh.com/b4.s12.d4/95c27c35440e3f919e5fedb78b2b6be9_38579952.20111127 123431003.jpg

http://ng3.upanh.com/b4.s2.d4/35aae9eb9330b5583ce2788a72cf26f6_38579953.20111127 123515004.jpg

http://ng5.upanh.com/b1.s10.d2/e57567ae29c5d0fc87488eb5280fc697_38579955.20111127 123548005.jpg

http://ng4.upanh.com/b5.s12.d3/fc472ef9892bdb9fc0274af5f432c45e_38579964.20111127 123614006.jpg

http://ng7.upanh.com/b6.s9.d4/8163cd770061c66848cd5965633cd1a0_38579967.20111127 124016001.jpg

http://ng9.upanh.com/b6.s11.d1/de56d7633d54676d71c678ce15fa614f_38579969.20111127 124028002.jpg

http://ng0.upanh.com/b6.s20.d1/95ff0b5a2323b8ac4ff04a215c5217c6_38579970.20111127 124042003.jpg

http://ng5.upanh.com/b5.s12.d3/52062c6a1c88291a3d903ebf964ede34_38579975.20111127 124054004.jpg

http://ng6.upanh.com/b1.s7.d4/344804c426388b3b7647290e80dd3a50_38579976.20111127 124118005.jpg

kalaca
04-12-11, 22:22
Hoành tráng quá, triển lãm chim Bồ câu mà còn hơn cả triển lãm mang tầm vóc Quốc gia ở Việt Nam, bao giờ mình mới có 1 triển lãm chỉ Cần bằng 1/3 thế này nhỉ

Bigflowerhorn
04-12-11, 23:02
Đúng là hoành tráng quá! Có dịp tham gia những chợ chim như thế này chắc là sướng lắm và học hỏi được nhiều điều đây :D ! Cái gì cũng có: Mỹ nhân, phụ kiện, thức ăn, giống chim, có những chiến binh được treo giá đến 300 -400 triệu đồng...

Ilovepigeon
05-12-11, 11:17
Triễn lãm hình như mua được chim đúng không anh chấn

HieuHien
05-12-11, 14:25
Đẹp quá! Ước gì ......!!!!