PDA

View Full Version : Triển lãm ở Hà Lan.Chấn PG
04-12-11, 20:14
Nguồn: chinaxinge.com

Một số hình ảnh trong cuộc triển lãm ở Hà Lan ngày 26/11/2011.

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221054001.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221114002.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221133003.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221150004.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221213005.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221244006.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221305007.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221323008.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221334009.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221354010.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221457001.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221514002.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221529003.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221606005.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221625006.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221643007.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221710009.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221742011.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201112/20111203221800012.jpg

kalaca
04-12-11, 22:25
Nhìn Thích quá, chim Bồ câu gà banh giá có 15 euro rẻ quá.