PDA

View Full Version : Căn cứ Bầu Trời XanhBlueSky
03-12-11, 12:44
http://ng8.upanh.com/b2.s12.d4/ea318295a5ed248362a4091e3afb20a8_38531638.vbluesky 4.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__4__upanh/v/5nocdubbchw.htm)http://ng1.upanh.com/b3.s13.d4/89f37c4b5798bb11bce59d838fff0b13_38531641.vbluesky 5.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__5__upanh/v/ano28u8b3ux.htm)http://ng4.upanh.com/b2.s7.d3/8d0c4db7459068271019747c205765c5_38531644.vbluesky 6.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__6__upanh/v/0nof6ucb0uu.htm)http://ng9.upanh.com/b4.s22.d4/baa819f54af939ff837329fceb67b011_38531649.vbluesky 7.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__7__upanh/v/fno03u3b6rp.htm)http://ng0.upanh.com/b5.s23.d2/5bbf18f65eb596a6bcaf767f3edd564e_38531650.vbluesky 8.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__8__upanh/v/eno0du4bdrf.htm)http://ng3.upanh.com/b4.s23.d4/6c15c5950451f3c4dc854613f22ab5c4_38531653.vbluesky 9.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__9__upanh/v/8noa0uab3ry.htm)http://ng7.upanh.com/b6.s7.d3/5a11d504a2bba2a4b6632d1588370012_38531657.vbluesky 10.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__10__upanh/v/2no14u6b1nd.htm)http://ng9.upanh.com/b3.s23.d2/a110902214cf03a04b700a3b402c8eb4_38531659.vbluesky 11.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__11__upanh/v/cno28ubbfnr.htm)http://ng3.upanh.com/b4.s12.d2/c8f73afa6ed92a215bfa7f059f9001a0_38531663.vbluesky 12.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__12__upanh/v/fnod7ucb8nc.htm)http://ng5.upanh.com/b4.s4.d3/a1beb4f4c7c342d207ef1e9a3e79c89d_38531665.vbluesky 13.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__13__upanh/v/1nob6uab3nx.htm)http://ng6.upanh.com/b2.s23.d4/3067a7228438a227bcf72ab858aab2d4_38531666.vbluesky 14.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__14__upanh/v/cno7fu2banz.htm)http://ng7.upanh.com/b4.s10.d4/91c0ecad90b4d82868a2bf82e8abdf6f_38531667.vbluesky 15.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__15__upanh/v/1noa6u4b2nb.htm)http://ng9.upanh.com/b3.s6.d3/d8afc25133904b990883fa91ea785ae7_38531669.vbluesky 16.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__16__upanh/v/8no3cu2bene.htm)

BlueSky
03-12-11, 12:48
http://ng7.upanh.com/b6.s8.d3/51060f9d210f67bbe8ceaf653ba40375_38531967.vbluesky 17.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__17__upanh/v/eno05u5basm.htm)http://ng8.upanh.com/b2.s23.d4/c127f95d223db2f0361acd5d4c9b3f9c_38531968.vbluesky 18.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__18__upanh/v/cno77u5bfjv.htm)http://ng2.upanh.com/b4.s9.d3/6639b6807aa34e305aef0586a750afe5_38531972.vbluesky 19.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__19__upanh/v/5no32u4b1fw.htm)http://ng6.upanh.com/b2.s13.d3/806a8a0842c1e5256d39ac4c46dc335d_38531976.vbluesky 20.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__20__upanh/v/3no03ucbcjz.htm)http://ng8.upanh.com/b1.s2.d4/97edac9e450083bb830b34b743219251_38531978.vbluesky 21.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__21__upanh/v/fno5eu1b3ju.htm)http://ng9.upanh.com/b5.s12.d4/c286f147a1eb48e78cc32ca888d247b0_38531979.vbluesky 22.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__22__upanh/v/8no02u5b2je.htm)http://ng2.upanh.com/b3.s1.d3/e261671c27e034fe503c80b13e54261e_38531982.vbluesky 23.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__23__upanh/v/dno3au3b8jn.htm)http://ng5.upanh.com/b2.s22.d2/a186760c2d936a48a1198a3bed00e439_38531985.vbluesky 24.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__24__upanh/v/enoc8u3b3jy.htm)http://ng8.upanh.com/b6.s8.d3/f3e59cf91776e8a64521ccb49369a981_38531988.vbluesky 25.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__25__upanh/v/eno0du5b6jk.htm)http://ng0.upanh.com/b2.s11.d3/f294fc31de550cecb70ea1089e45b23e_38531990.vbluesky 26.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__26__upanh/v/4no05uabdjo.htm)http://ng2.upanh.com/b5.s5.d3/cef4051060e10b49558cea44d827cc8c_38531992.vbluesky 27.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__27__upanh/v/bno83u6bdai.htm)http://ng4.upanh.com/b4.s21.d4/38fa1ae33ecddf4a7d942214d7227f83_38531994.vbluesky 28.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__28__upanh/v/6no65u9bdjw.htm)http://ng5.upanh.com/b1.s5.d1/db9abe4af84c611f64f7405be2cb7fb6_38531995.vbluesky 29.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__29__upanh/v/bno8fu0b3ac.htm)http://ng6.upanh.com/b4.s1.d4/bda74f16bc27553c511e1c47e80ae0e1_38531996.vbluesky 30.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__30__upanh/v/2nodbuab6ja.htm)http://ng9.upanh.com/b1.s7.d4/4b99f41ce31dd415ac2d7b946dc24ad5_38531999.vbluesky 31.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__31__upanh/v/eno7duebbjj.htm)http://ng2.upanh.com/b6.s11.d4/141eea455dd333c32ea679d1eda1a76a_38532002.vbluesky 32.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__32__upanh/v/4no7fu4b0aq.htm)http://ng3.upanh.com/b3.s2.d2/b9f4577bc68f7603c1c22f8770e5ec29_38532003.vbluesky 33.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__33__upanh/v/6no30u2bdah.htm)http://ng6.upanh.com/b5.s9.d1/963dacfb6fa9c47e5253c3c66eb33650_38532006.vbluesky 34.jpg (http://www.upanh.com/v_bluesky__34__upanh/v/4nof0u4bcav.htm)

khevan72
03-12-11, 13:24
http://www.upanh.com/v_bluesky__15__upanh/v/1noa6u4b2nb.htm
dãy chuồng gỗ một lỗ này kích thước bao nhiêu( cho một cặp) vậy anh. nhiều chiến binh quá, dủ màu hết. Chúc căn cứ anh phát triển nha.............

HieuHien
03-12-11, 14:10
Chí có thể nói là:.....ĐẸP!

Long_pigeons
03-12-11, 15:36
Chuồng gỗ này thiết kế nhìn cũng đẹp thật,nhưng mà nó cũng rất dễ ủ vi khuẩn hơn là chuồng kẽm nếu như mình ít dọn dẹp như hình trên,cái này em chỉ có ý kiến bổ sung thôi mong anh đừng trách,có gì không đúng mong anh em bỏ qua:D

BlueSky
03-12-11, 15:40
http://www.youtube.com/watch?v=e8mv6zrj8vY


http://www.youtube.com/watch?v=48a9muO5xd4


http://www.youtube.com/watch?v=1Sr0VaBuA60

Ilovepigeon
03-12-11, 16:09
anh BlueSky ở TPHCM hay hà nội vậy. Chúc mừng anh gia nhập diễn đàn nha

Gia Hưng (HCMC)
03-12-11, 22:40
Căn cứ anh Thông ở quận 8 đẹp quá! Cũng có nhiều chiến binh hay nữa...Chúc căn cứ của anh sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa trong tương lai!

CăncứThànhTiếnQ8
13-01-12, 18:41
CănCứ anh nhiều chiến binh và dẹp nữa cho hỏi căncứ anh ỏ đâu vậy

cuong q8
14-01-12, 12:03
ÁI chà anh Thông cũng nuôi nhiều quá nha,nhiều chiến binh cay đắng quá,hôm nay thấy hình của anh em mới biết

pigeon_Bi_BD
29-02-12, 09:48
Bi đen đẹp quá anh thông ơi !