PDA

View Full Version : HN-tặng bu nhốt gà chọikalaca
06-11-11, 12:20
Em chuyển sang nuôi bồ câu nên còn thừa 3 cái bu nhốt gà trọi bằng nan tre to bác nào nuôi gà hay nhốt gì thì qua em tặng cho về dùng. Cả 3 cái đều còn rất mới.
Nhà em ngay gần Phủ Tây Hồ, số đt của em 0903233041