PDA

View Full Version : Top 3 Giải Tam Nguyên Dương Châu 2000 KM.Chấn PG
21-10-11, 09:48
Nguồn: chinaxinge.com

Hiệp hội Tam Nguyên Dương Châu tổ chức giải đua lớn với cự ly siêu đường dài 2000 KM vào ngày 21/06 lúc 06:08 đã sổ lồng chim để các chủ chim chờ đợi các chiến binh của mình về đích.


http://ne4.upanh.com/b4.s13.d5/58939deef2fb03f0618f3933f181f01d_36834634.20110621 115921140.bmp

http://ne8.upanh.com/b3.s6.d2/8ea76b55d3e7bd547e4632a176b1f43f_36834638.20110623 223438159s.jpg

http://ne0.upanh.com/b3.s15.d2/5b31e96113d05c8bac8517b270f5c97d_36834640.20110623 223525997s.jpg

http://ne4.upanh.com/b5.s15.d2/551f87fd2ab008f4576a61fa8c07bc75_36834644.20110623 223735463s.jpg

http://ne8.upanh.com/b2.s7.d3/060f47807ec84338f7b244d36760b6c5_36834648.20110623 223805564s.jpg

http://ne0.upanh.com/b4.s19.d2/8cc65de339af5611b8dd3cfa46ad26d0_36834650.20110623 224050704s.jpg

http://ne3.upanh.com/b4.s5.d1/1da7b81d73ba0eab7c86cca5485fa1d6_36834653.20110623 224158413s.jpg

Hạng 3 - Về ngày 03-07

Vào ngày 03/07 lúc 14:21 đã có tin tức chim về, chiến binh Vũ điểm mái mang mã kiềng 2008-10-156148 của ông Phương Chánh Pháp đã cán đích. Ông nội, bà nội, cha của chiến binh vũ điểm mái đó tất cả đều có dòng máu của chim bay đường dài. Ông ngoại, bà ngoại của chiến binh đó đã tham gia và trở về giải Thanh Thủy 2000 KM, mẹ của nó là chim giống đặc biệt. Khoảng cách từ nhà ông cho tới địa điểm thả là 2071.437 KM, chim bay trở về với vận tốc 180.6775 mét/phút. Và 1 tin hỷ nữa là ông Phương Chánh Pháp cũng về thêm 1 chiến binh vũ điểm trống ( Mắt gà vàng ) đạt hạng 4.


http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703233514535.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703233546364.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703233618785.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703233650606.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703233715537.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703233858180.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703234427906.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201107/20110703234516950.jpg

Chấn PG
21-10-11, 11:03
Hạng 2 trở về sau 8 ngày khốc liệt.

Giải đua 2000 KM Tam Nguyên Dương Châu tại Gia Dục Quan sau 8 ngày đã có tin chiến binh trở về ( Ngày 29/06 lúc 18:05 ), chủ chim là ông Lý Quỳnh, chiến binh Vũ điểm trống mang kiềng 2008-10-174696 với màu mắt Cát (trắng).

Cha của chiến binh này đã tham gia giải Ngọc Môn 2000 KM và đạt hạng 10, mẹ chiến binh này cũng tham gia giải Ngọc Môn và đạt hạng 7, ông nội của chiến binh vũ điểm trống thuộc giống chim bay siêu đường dài, bà nội chiến binh đã tham gia giải Lan Châu 1500 KM, ông ngoại chiến binh này tham gia giải Lan Châu 1500 KM, 2000 KM Gia Dục Quan hạng 10, Hiệp Mật 2500 KM đoạt Á Quân, bà ngoại chiến binh tham gia giải Gia Dục Quan 2000 KM hạng 8. Qua đó có thể thấy dòng máu, gia phả của chiến binh này rất tốt.

Khoảng cách từ nhà ông Lý Quỳnh tới Gia Dục Quan là 2075.973 KM, vận tộc chim bay về là 258.3106 Mét/phút.


http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629231748954.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629231353811.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629231951939.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629232317645.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629232502636.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629232716979.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629233104931.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110629233601896.jpg

Chấn PG
21-10-11, 11:14
Vô địch Tam Nguyên Dương Châu 2000 KM - 6 ngày trở về.

Mình sẽ dịch sau :)


http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627114250138.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627115030410.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627115923144.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627121748439.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627120204909.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627121850320.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627122122233.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627113003612.jpg

http://news.chinaxinge.com/pic/201106/20110627220817191.jpg

conan
21-10-11, 19:09
Nhìn chim " đơn giản mà diệu kỳ" thiệt.! Cả 3 đều là xitim.