PDA

View Full Version : Căn cứ Quí Attila Q6Chấn PG
19-10-11, 10:14
Anh Quí nhờ mình up một số chim hiện tại của ảnh lên để giao lưu với anh em. Bạn nào có nhã ý giao lưu thì liên lạc số 0907 385 388 *-:)

http://ne7.upanh.com/b4.s17.d2/c0c4b31a8bbb3fc891ef6f078cacda1a_36739737.tnimg352 6.jpg

http://ne3.upanh.com/b2.s5.d1/50eb5a4d928729fcfe9d27063668187f_36739743.tnimg352 8.jpg

http://ne5.upanh.com/b5.s4.d3/8fd629293756a201a03a7e250112c990_36739745.tnimg353 3.jpg

http://ne9.upanh.com/b1.s17.d2/954c7a2bc42c3c26c01e18e60d8e01e6_36739749.tnimg355 9.jpg

http://ne1.upanh.com/b5.s20.d1/55900600b0272dd6f0bd266c39bf2e83_36739751.tnimg356 2.jpg

http://ne4.upanh.com/b3.s19.d2/790a5359c6753ee6fd7d9d0be448d24b_36739754.tnimg357 5.jpg

http://ne8.upanh.com/b2.s6.d4/06e33f176eda591a2cb213fa138f67f7_36739758.tnimg357 8.jpg

http://ne3.upanh.com/b1.s4.d2/36892f56d25940de55ea74c9e00f95e7_36739763.tnimg359 4.jpg

http://ne2.upanh.com/b6.s12.d4/93c82691ff4f5e2fc059d64cb9b533ec_36739772.tnimg359 8.jpg

http://ne7.upanh.com/b5.s18.d2/f8809fde7587a95428f419fe99a09485_36739777.tnimg360 3.jpg

THANGDOVEBI
20-10-11, 09:36
Chấnpg ơi chắc bạn vi phạm khi post hình lên web do anh Big qui định rồi quá ..chim của anh Quí cũng hay nhưng mà ...... hình dơ quá ... cức nhiều quá... vào photoshop quét sạch bớt nha.

conan
22-10-11, 19:41
bạn Chấn cho mình hỏi hình như anh Qúi nay nhà ở đường Lê Quang Sung Q.6 thì phải.!.? Nếu phải thì đây là một người chơi chim câu đã rất lâu.

TUAN_DAT
07-01-12, 11:02
Đúng rồi đây là anh Quí ở đường Lê Quang Sung Q6 đó bạn.