PDA

View Full Version : Căn cứ TruongSocktruongsock
10-09-11, 01:15
Sao bao nhiêu tháng ngày sưu tầm, mình cũng đã có vài hình ảnh để show cùng anh em. Mong được chỉ dạy, học hỏi kinh nghiệm . Phone 0906.62.67.62:-h

truongsock
10-09-11, 01:19
Lightbulb Căn cứ TruongSock

Sao bao nhiêu tháng ngày sưu tầm, mình cũng đã có vài hình ảnh để show cùng anh em. Mong được chỉ dạy, học hỏi kinh nghiệm . Phone 0906.62.67.62sư tử con 5 lông http://cC4.upanh.com/27.719.34994633.x7J0/img0050.jpg
http://cC5.upanh.com/27.719.34994634.uZV0/img0051.jpg
http://cC6.upanh.com/27.719.34994635.BlU0/img0052.jpg
http://cC7.upanh.com/27.719.34994636.ThL0/img0054.jpg
http://cC9.upanh.com/27.719.34994638.p7L0/img0055.jpg
http://cC0.upanh.com/27.719.34994639.dSu0/img0057.jpg
http://cC1.upanh.com/27.719.34994640.UiD0/img0058.jpg
http://cC2.upanh.com/27.719.34994641.e5o0/img0477.jpg

truongsock
10-09-11, 01:22
hoàng châu http://cC8.upanh.com/27.719.34994667.m3J0/img0060.jpg
http://cC9.upanh.com/27.719.34994668.hdA0/img0061.jpg
http://cC0.upanh.com/27.719.34994669.HzM0/img0062.jpg
http://cC3.upanh.com/27.719.34994672.m3J0/img0063.jpg
http://cC5.upanh.com/27.719.34994674.Vru0/img0590.jpg

truongsock
10-09-11, 01:28
thêm mấy em xòe http://cC7.upanh.com/27.719.34994696.5Bl0/img0448.jpg
http://cC8.upanh.com/27.719.34994697.m3J0/img0449.jpg
http://cC9.upanh.com/27.719.34994698.zN50/img0549.jpg
http://cC0.upanh.com/27.719.34994699.zzu0/img0550.jpg
http://cC2.upanh.com/27.719.34994701.qPq0/img0551.jpg

truongsock
10-09-11, 01:32
gà banh, banh mái màu đỏ bắt bên hao chay đang ghép với con xám, không biết ra màu gì nữa, đang đợi kết quả http://cC5.upanh.com/27.719.34994714.lMR0/img0451.jpg
http://cC6.upanh.com/27.719.34994715.3430/img0452.jpg
http://cC7.upanh.com/27.719.34994716.Ed10/img0453.jpg
http://cC8.upanh.com/27.719.34994717.cUP0/img0454.jpg
http://cC9.upanh.com/27.719.34994718.Gzm0/img0455.jpg
http://cC0.upanh.com/27.719.34994719.LLU0/img0456.jpg
http://cC1.upanh.com/27.719.34994720.IyE0/img0457.jpg

truongsock
10-09-11, 01:36
thêm 1 cặp cánh vảy đã có baby\:D/ http://cC1.upanh.com/27.719.34994770.yKR0/img0474.jpg
http://cC2.upanh.com/27.719.34994771.w9L0/img0475.jpg
http://cC4.upanh.com/27.719.34994773.cCu0/img0573.jpg
http://cC5.upanh.com/27.719.34994774.2m30/img0574.jpg

truongsock
10-09-11, 01:42
vảy cá bắt bên haohao... http://cC2.upanh.com/27.719.34994791.k0n0/img0585.jpg
http://cC3.upanh.com/27.719.34994792.u1E0/img0587.jpg

truongsock
10-09-11, 01:45
mấy em baby... http://cC1.upanh.com/27.719.34994820.RZq0/img0470.jpg
http://cC2.upanh.com/27.719.34994821.Dk10/img0471.jpg
http://cC4.upanh.com/27.720.34994823.7940/img0473.jpg
http://cC5.upanh.com/27.720.34994824.NaV0/img0533.jpg
http://cC7.upanh.com/27.720.34994826.apf0/img0534.jpg

truongsock
10-09-11, 01:47
bi xám và đen... http://cC4.upanh.com/27.720.34994853.4IT0/img0458.jpg
http://cC5.upanh.com/27.720.34994854.S1u0/img0459.jpg
http://cC6.upanh.com/27.720.34994855.lMR0/img0460.jpg
http://cC7.upanh.com/27.720.34994856.Axm0/img0461.jpg
http://cC8.upanh.com/27.720.34994857.0oS0/img0463.jpg
http://cC9.upanh.com/27.720.34994858.OmF0/img0464.jpg

truongsock
10-09-11, 01:51
vảy cá đời đầu ghép với két http://cC3.upanh.com/27.720.34994872.cmy0/img0465.jpg
http://cC5.upanh.com/27.720.34994874.WRh0/img0466.jpg
http://cC8.upanh.com/27.720.34994877.Axm0/img0467.jpg
http://cC9.upanh.com/27.720.34994878.5Bl0/img0468.jpg
http://cC1.upanh.com/27.720.34994880.1na0/img0469.jpg

truongsock
10-09-11, 01:54
hoàng châu chân lông http://cC7.upanh.com/27.720.34994926.7xb0/img0512.jpg
http://cC8.upanh.com/27.720.34994927.8e90/img0513.jpg
http://cC9.upanh.com/27.720.34994928.ljx0/img0515.jpg
http://cC1.upanh.com/27.720.34994930.pqr0/img0517.jpg
http://cC2.upanh.com/27.720.34994931.nLj0/img0519.jpg

truongsock
10-09-11, 01:58
mấy cặp vú ở nhà http://cC6.upanh.com/27.720.34994965.UGz0/img0523.jpg
http://cC7.upanh.com/27.720.34994966.3rm0/img0524.jpg
http://cC9.upanh.com/27.720.34994968.0Rw0/img0525.jpg
http://cC0.upanh.com/27.720.34994969.5Bl0/img0527.jpg
http://cC1.upanh.com/27.720.34994970.vz60/img0528.jpg
http://cC2.upanh.com/27.720.34994971.myj0/img0529.jpg
http://cC3.upanh.com/27.720.34994972.ojo0/img0541.jpg
http://cC4.upanh.com/27.720.34994973.taZ0/img0543.jpg
http://cC5.upanh.com/27.720.34994974.WtQ0/img0544.jpg
http://cC6.upanh.com/27.720.34994975.Yyd0/img0557.jpg
http://cC7.upanh.com/27.720.34994976.pqr0/img0558.jpg
http://cC8.upanh.com/27.720.34994977.h950/img0559.jpg
http://cC9.upanh.com/27.720.34994978.Vru0/img0560.jpg
http://cC0.upanh.com/27.720.34994979.7P60/img0565.jpg
http://cC1.upanh.com/27.720.34994980.5Bl0/img0566.jpg
http://cC2.upanh.com/27.720.34994981.aXo0/img0570.jpg

truongsock
10-09-11, 02:00
anh em xem dùm mình con này có phải là hỏa tiễn không vậy http://cC8.upanh.com/27.720.34994987.rqq0/img0520.jpg
http://cC9.upanh.com/27.720.34994988.N5B0/img0521.jpg
http://cC0.upanh.com/27.720.34994989.nvW0/img0522.jpg
http://cC1.upanh.com/27.720.34994990.oma0/img0524.jpg
http://cC2.upanh.com/27.720.34994991.m3J0/img0525.jpg
http://cC3.upanh.com/27.720.34994992.RzX0/img0527.jpg
http://cC4.upanh.com/27.720.34994993.Owl0/img0528.jpg
http://cC5.upanh.com/27.720.34994994.zN50/img0529.jpg

phucle
12-09-11, 18:11
Căn cứ của anh truongsock đẹp quá :-ppp

truongsock
13-09-11, 22:48
Hoàng châu chân lông màu xám mới gia nhập căn cứ... http://cC6.upanh.com/27.852.35131835.Ooz0/img0607.jpg
http://cC1.upanh.com/27.852.35131840.MsF0/img0609.jpg
http://cC3.upanh.com/27.852.35131842.zN50/img0610.jpg
http://cC5.upanh.com/27.852.35131844.0Od0/img0611.jpg

truongsock
18-09-11, 00:37
bữa nay rảnh up mấy em baby lên cho anh em xem, xòe trắng http://nc0.upanh.com/b4.s12.d3/e4d8aa4d1e5a51cf0dba30db19bc19f9_35293870.img0650. jpg
http://nc1.upanh.com/b5.s15.d2/41ed3ed5178b7de297d76f4512ca65c6_35293871.img0652. jpg
http://nc4.upanh.com/b5.s19.d2/fe826d13143ea8caec87a9de82da7911_35293874.img0653. jpg
http://nc5.upanh.com/b5.s5.d3/e23c1f492d73715f51ec8e99bbbd7aa6_35293875.img0654. jpg
http://nc6.upanh.com/b1.s1.d1/9e2ae7d9aa26855f972849eb8cc1091d_35293876.img0655. jpg
http://nc8.upanh.com/b6.s3.d1/8f3f0a29219b52784201c8b5b1856612_35293878.img0656. jpg
http://nc3.upanh.com/b1.s16.d2/b08a2b317bebf839356b734845683521_35293883.img0657. jpg

truongsock
18-09-11, 00:39
gà banh cánh vảy http://nc6.upanh.com/b6.s16.d2/f872bbb13352ed1d7ce02d61b165c73f_35294256.img0646. jpg
http://nc8.upanh.com/b5.s4.d3/4634557279a79cc4193e31a43560911b_35294258.img0647. jpg
http://nc0.upanh.com/b1.s12.d2/8b2eea712f9ae116434dd662857d1ca7_35294260.img0648. jpg
http://nc2.upanh.com/b6.s15.d2/5dfc9b44ddd7bb23012b3bfeea83bc54_35294262.img0649. jpg

NguyenBang
18-09-11, 20:13
anh em xem dùm mình con này có phải là hỏa tiễn không vậy http://cC8.upanh.com/27.720.34994987.rqq0/img0520.jpg
http://cC5.upanh.com/27.720.34994994.zN50/img0529.jpg

Cho mình có ý kiến nha, nếu không phải thì nhờ anh em trong diễn đàn góp ý thêm nha. Mình nghỉ em này là loại hỏa tiển trung quốc thời trước khi Cúm gia cầm anh em thường chơi. Anh em thấy không phải thì cứ góp ý thoải mái nha, vui là chính......