PDA

View Full Version : Thông báo khóa sổ kiềng HBCTLdungq6
25-01-18, 21:25
Do số lượng kiềng bán hết trước ngày khóa sổ nên HBCTL thông báo đến các căn cứ.
Kể từ hôm nay các căn cứ không còn được đăng ký mua kiềng nữa cảm ơn tất cả các căn cứ đã nhiệt tình ủng hộ.

dungq6
29-01-18, 15:52
http://bocautenlua.com/up/kieng.jpg