PDA

View Full Version : Hội bồ câu tên lửa thông báo phát hành kiềng hội 2018dungq6
18-01-18, 08:19
1. Thành phần BTC
Hội trưởng
Eric Trần: 0909923035
Hội phó
Chí Q5: 0979956879
Hội phó
Mành Lửa: 0918282138
Cố vấn
Tư Q6: 0908363865
Kế hoạch
Nguyên Q6: 0913961551
Mẫn BT: 0933190959
Thủ Qũy
Phúc Q5: 0909811668
Thư ký
Dũng Q6: 0941007537
Nài Tha Chim
Ty Q8: 0906857807
Thành viên
Trung Q11: 0982624883
Quang BT: 0908194626
Quậy Nhỏ: 0916666893


2. Tên giải đua: CÚP TÊN LỬA

3. Đơn giá phát hành kiềng:

+ 1 block (10 cái) = 2.000.000 ( Hai triệu)
+ Phát hành 150 block = 1.500.000 (cái)
( Nếu số lượng kiềng bán không bằng như dự kiến thì giải thưởng vẫn không thay đổi )

4. Thời gian đăng ký

Bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 26/1/2018

5. Thời gian phát hành kiềng

Vào lúc 11h30 ngày 4/2/2018
Tại hội sinh vật cảnh Tân Phú - Số 12 Lũy Bán Bích

6. Các trận đua

A. Vòng loại

BTC chúng tôi sẽ tổ chức
Từ 1 đến 3 chặng ( Dự kiến bay miền đông )

B. Trận chung kết

QUÃNG NGÃI - SÀI GÒN (530 Km)
Thứ 7 ngày 12/1/2019
Miễn phí nộp chim

7. Cơ cấu giải thưởng

1. Một chuyến du lịch Úc (100.000.000)
2. Một chuyến du lịch Nhật (50.000.000)
3. Một chuyến du lịch Hàn (25.000.000)
4. Một món quà (15.000.000)
5. Một món quà (8.000.000)
6-10. Một món quà (4.000.000)
11-20 Một món quà (2.000.000)

Hội trưởng HBCTL
Eric Trần

Khoinguyen84
18-01-18, 09:04
Căn cứ Bảo Long đăng ký 05 block

Minhcafe
18-01-18, 09:30
Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 block.
Phúc Thịnh đăng ký 1 block.
Tôn Q8 đăng ký 4 block.Xin cám ơn

Vu minh
18-01-18, 09:32
căn cứ VỤVU đăng kí 2 lốc cám ơn

Hunglam_Q11
18-01-18, 09:49
Hunglam_q11 đăng ký 5 block

Minhcafe
18-01-18, 09:51
Căn cứ Chí Q5 đăng ký 10 block.
Phúc Q5 đăng ký 3 block.
Hòa Có đăng ký 2 blcok.Xin cám ơn

Minhcafe
18-01-18, 09:55
Căn cứ Quang BC đăng ký 1 block.
Dương Đậu đăng ký 1 block.Xin cám ơn

Duy Từ
18-01-18, 10:10
duy từ xin đăng ký 1 block cám ơn nhiều

Minhcafe
18-01-18, 10:32
Căn cứ MinhCafe đăng ký 2 block.
Quang BT đăng ký 1 block.
Mẫn BT đăng ký 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
18-01-18, 10:51
Căn cứ Mành Lửa đăng ký 5 block.
Thịnh Q5 đăng ký 2 block.Xin cám ơn

TUAN_DAT
18-01-18, 10:52
Mình đăng ký 1 block

Minhcafe
18-01-18, 11:12
Căn cứ Hồng Chu đăng ký 4 block.
Quân Du Lịch đăng ký 1 block.Xin cám ơn

Minhcafe
18-01-18, 11:27
Căn cứ Minh Q11 đăng ký 2 block.
Thanh Bình An 1 block.
Nàm BP 1 block.
Cừ BH 1 block.
Tín Q6 đăng ký 1 block.Xin cám ơn

Minhcafe
18-01-18, 11:41
Căn cứ Phương 467 đăng ký 1 block.
Thông Q6 đăng ký 1 block.
Mè Thiên Long 3 block.
Nài Hưng 1 block.Xin cám ơn

Minhcafe
18-01-18, 11:56
Căn cứ Tân Cầu Tre đăng ký 1 block.
Thanh Hiền Q6 đăng ký 1 block.Xin cám ơn

hieuchi
18-01-18, 11:59
Chí tân hòa đông đăng ký 1 block

Thuanq2
18-01-18, 12:59
Căn cứ Thuận Q2 đăng ký 1block

Nguyễn Luân
18-01-18, 13:00
Căn cứ HAI PHAM đăng kí 2 lock.xin cảm ơn

Thuanq2
18-01-18, 13:08
Căn cứ thuậnQ2 thêm 1 block tổng 2 block

Minhcafe
18-01-18, 13:14
Căn cứ Bình Q3 đăng ký 2 block.
Hòa Giám Đốc 1 block.
Tư Q6 đăng ký 1 block.Xin cám ơn

Chánh-BT
18-01-18, 13:18
- Phucyen đăng ký 01 block

- Dieuhuy 04 block

- NhocSport 01 block

- Lễ Q8 03 block

- Vũ Sunrise 01 block

Namtran
18-01-18, 13:43
Namtran 1 block

Minhcafe
18-01-18, 13:59
Căn cứ Eric Trần đăng ký 2 block.Xin cám ơn

concago
18-01-18, 14:34
Căn cứ Quang Vinh đăng ký 01 block.

Minhcafe
18-01-18, 15:02
Căn cứ Nhất Minh đăng ký 2 block.Xin cám ơn

Chánh-BT
18-01-18, 15:34
- Thiệp TB đăng ký 02 block

- Vayca 01 block

Minhcafe
18-01-18, 15:42
Vinh62 thêm 1 block tổng cộng 2 block.Xin cám ơn

Chánh-BT
18-01-18, 16:07
Quậy PL đăng ký 01 block

Mario Vo
18-01-18, 17:07
Căn cứ Mario Vo đăng ký 1 block

Minhcafe
18-01-18, 18:12
Căn cứ Thanh Q8 đăng ký 1 block.
Vạn Phước 1 block.Xin cám ơn

Chấn PG
18-01-18, 20:40
Chấn đăng ký 1 block

dungq6
18-01-18, 20:58
Căn cứ Phú KT đăng ký 1 block.
Căn cứ Cao Minh Tân đăng ký 1 block.
Căn cứ Tý Sầu Riêng đăng ký 1 block.
Xin cảm ơn.

Minhcafe
18-01-18, 21:08
Căn cứ Hòa Q8 đăng ký 1 block.Xin cám ơn

dungq6
18-01-18, 21:15
Căn cứ Dũng Q11 đăng ký 1 block.
Xin cảm ơn.

Chấn PG
18-01-18, 22:14
Hòa Chè đăng ký 1 block

Vu Binh Tan
18-01-18, 22:30
Vũ bình tân đăng kí 1 block

Đông (Q8)
19-01-18, 11:24
Căn cứ Đông Q8 đăng ký 2 lốc.

Chúc hội bồ câu Tên Lửa tổ chúc giải đua thành công tốt đẹp.

Minhcafe
19-01-18, 13:20
Căn cứ Sơn Giấy đăng ký 2 block.
Châu Văn Thân 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
19-01-18, 21:23
Căn cứ Biên Q6 đăng ký 2 block.Xin cám ơn

Bigflowerhorn
20-01-18, 08:01
Căn cứ Big -Pic (TRƯƠNG VĨ) đăng ký mua 02 block kiềng.

Quang Huy Q10
20-01-18, 08:10
Căn cứ Quang Huy đăng ký 01 Block. Thanks !

Gia Hưng (HCMC)
20-01-18, 09:50
- Căn cứ Phát (Đồng diều): 01 block.

Nguyễn Luân
20-01-18, 10:00
Nài Luân đăng ký 1 lock.xin cảm ơn

Minhcafe
21-01-18, 14:02
Căn cứ Lợi Phát đăng ký 1 block.Xin cám ơn

Minhcafe
21-01-18, 17:12
Căn cứ Eric Trần thêm 1block tổng cộng 3 block.
Hoàng Râu 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
21-01-18, 18:46
Căn cứ Hoàng Nam đăng ký 1 block.Xin cám ơn

Minhcafe
22-01-18, 12:36
Căn cứ Cỏn Văn Thân đăng ký 1 block.
Duy Từ thêm 1 block tổng cộng 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
22-01-18, 14:58
Căn cứ Điện Biên đăng ký 2 block.
Việt Tân Phú 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
22-01-18, 15:02
Căn cứ Phúc Thịnh thêm 1 block tổng cộng 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
22-01-18, 15:29
Căn cứ Tý Sầu Riêng thêm 1 block tổng cộng 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
23-01-18, 13:19
Căn cứ Hi Q5 đăng ký 1 block.Xin cám ơn

dungq6
23-01-18, 21:26
Căn cứ VUVU đăng kí thêm 1 block, tổng cộng 3 block.
Xin cảm ơn.

Minhcafe
25-01-18, 07:37
Căn cứ Trung Q11 đăng ký 2 block.
Xin cám ơn

Minhcafe
25-01-18, 07:43
Căn cứ Quang BT thêm 1 block tổng cộng 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
25-01-18, 16:43
Căn cứ Lợi Phát thêm 1 block tổng cộng 2 block.Xin cám ơn

Minhcafe
25-01-18, 16:48
Căn cứ Mẫn BT thêm 1 block tổng cộng 3 block.Xin cám ơn

Khoinguyen84
25-01-18, 17:24
Căn cứ Nguyên Q6 đăng ký 03 block

dungq6
25-01-18, 20:43
Căn cứ Khải Q11 đăng ký 3 block. Xin cảm ơn.

Minhcafe
25-01-18, 21:04
Căn cứ Phúc Q5 thêm 2 block tổng cộng 5 block.Xin cám ơn!