PDA

View Full Version : Thông báo: Bổ sung thêm ngày phát hành kiềng VNPC 2017Chánh-BT
31-10-16, 22:18
Để thuận tiện cho các căn cứ nhận kiềng nay BTC SGPC sẽ bổ sung thêm 01 ngày phát hành

- Đợt 1: Thứ sáu ngày 04/11/2017 từ 14h đến 15h tại 12 Lũy bán bích (ngày nộp chim trận Tuy Hòa do HBCĐHX tổ chức)

- Đợt 2: Chủ nhật ngày 06/11/2017 từ 11h30 đến 12h30 tại Lũy bán bích

Vì cuộc chơi chung các căn cứ đã đặt kiềng vui lòng chọn 1 trong 2 ngày nêu trên ra nhận kiềng hoặc nhờ người quen nhận giúp để BTC có thể kết sổ sớm