PDA

View Full Version : Căn cứ Manh Bau Cat.Manh Bau Cat
22-08-11, 23:42
http://cC5.upanh.com/26.999.34228574.qzY0/picture579.jpg

http://cC2.upanh.com/26.999.34228911.jk0/picture582.jpg

http://cC7.upanh.com/26.999.34228976.mMc0/picture576.jpg

Anh Manh Bau Cat vui lòng xem lại hướng dẫn post hình cũng như viết bài có dấu để tránh bị xóa bài trong diễn đàn bocauvietnam.com nhé! :)

Hướng dẫn post hình bằng trang upanh.com
http://bocauvietnam.com/showthread.php?162-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-post-h%C3%ACnh-t%E1%BB%AB-http-upanh.com

Hướng dẫn post hình bằng trang flickr.com
http://bocauvietnam.com/showthread.php?185-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-post-h%C3%ACnh-b%E1%BA%B1ng-Flickr

Hướng dẫn post hình bằng trang photobucket.com
http://bocauvietnam.com/showthread.php?183-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-post-h%C3%ACnh-b%E1%BA%B1ng-Photobucket

Quan trọng hơn hết là đọc NỘI QUY DIỄN ĐÀN trước khi tham gia diễn đàn anh nhé.
http://bocauvietnam.com/showthread.php?274-N%E1%BB%99%E1%BB%8B-Quy-Di%E1%BB%85n-%C4%90%C3%A0n-B%E1%BB%93-C%C3%A2u-Vi%E1%BB%87t-Nam

Manh Bau Cat
22-08-11, 23:54
http://http://cC6.upanh.com/26.999.34229015.QdT0/picture575.jpg

Manh Bau Cat
22-08-11, 23:57
http://http://cC8.upanh.com/26.999.34229077.8LB0/picture573.jpg http://cC7.upanh.com/26.999.34229086.Kiw0/picture570.jpg

Bigflowerhorn
23-08-11, 11:50
Chiến binh nhìn sạch sẽ và "sáng sủa" quá! Tháng 9 này tham gia thi đua cho vui bạn nhé!