PDA

View Full Version : Căn cứ Hoàng râumanchim144
28-05-16, 15:09
Sau nhiều năm chăm sóc căn cứ Hoàng râu có những chiến binh xuất sắc đạt những thứ hạng cao như: giải nhất 1.000km , giải nhất 1.400km(nghệ an) và nay lại có chiến binh xuất sắc từ Hà Nội về( chiến binh đầu tiên ) chiến binh này trước đó phải tham gia bay một giải Đà Nẵng về đạt trong 5 ngày mới được bay giải Hà Nội chiến binh này quá xuất sắc. Căn cứ Hoàng râu sẵng sàng chia xẻ bổn cho anh em nào đam mê môn bồ câu đua này. Liên hệ trực tiếp a Hoàng 090 232 16 72