PDA

View Full Version : Căn cứ Uy Lâm Đà LạtUyLam
23-07-15, 12:07
http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150614_170449.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150624_123546.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150624_151257.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150627_114657.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150624_151326.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150624_165222.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150629_150320.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150629_150351.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150720_092039.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii168/andaica123/IMG_20150716_121231.jpg

UyLam
23-07-15, 12:08
Cảm ơn Căn Cứ chú Tuấn Ha, Shopbocau đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua !