PDA

View Full Version : Hải Phòng bán bồ câu ĐUAPhuongHP
04-06-15, 19:18
Lý do sắp chuyển chỗ ở mới,mình cần thanh lý chim đang bay tại căn cứ, anh em nào cần alo.

PhuongHP
04-06-15, 19:27
Vui và giao lưu là chính anh em nhé,chim bay ở căn cứ mình tầm 200 con,thoải mái cho anh em lựa chon.