PDA

View Full Version : Cho anh em thích chim conxi_PN
14-04-15, 22:13
A/E nào thích chim bay đường dài (cần chim con) :
Cha Hạng 1 VINH (NGHỆ AN) - SÀI GÒN 890 KM (Căn Cứ Hoàng Râu)
Mẹ Hạng 1 VINH (NGHỆ AN) - SÀI GÒN 890 KM ( Căn Cứ Xí PN)
Thì Liên Lạc Với Mình : Xí PN 0918134798