PDA

View Full Version : HCMQ8 -Bán bớt chim đua giống ( hà lan, bỉ, china, taiwan gốc )Nhat An Loft
28-07-14, 22:13
Tình hình không có thời gian chăm sóc do công việc bận và đại ca nhà em kêu quá, nên em bán bớt 1/2 đến 2/3 đàn ở nhà. ( 80 con)
Toàn bộ là chim gốc bỉ, hà lan, đức ( kèm gia phả gốc) , chim đài loan, china gốc, và 1 số chim lứa

Giá tùy lựa chọn
Xem chim tại Phạm thế hiển q8
0982.5.5.5.5.3.3

Nhat An Loft
18-09-14, 20:43
Tình hình không có thời gian chăm sóc do công việc bận và đại ca nhà em kêu quá, nên em bán bớt 1/2 đến 2/3 đàn ở nhà. ( 80 con)
Toàn bộ là chim gốc bỉ, hà lan, đức ( kèm gia phả gốc) , chim đài loan, china gốc, và 1 số chim lứa

Giá tùy lựa chọn
Xem chim tại Phạm thế hiển q8
0982.5.5.5.5.3.3


Đã bán hơn 20 con, nay bán tiếp tầm 20 con nữa là đủ . Anh em qua xem nhé