PDA

View Full Version : TPHCM- Tìm trẻ lạczongke
12-07-14, 11:09
Một căn cứ mới chơi chim nhờ mình đăng tin hiện nay thất lạc 2 "chiến binh" đang tập bay.

- Pho đỏ, mã kiềng Hàng Xanh 0811
- Xì tỉm, mã kiềng Hàng Xanh 0814

Căn cứ nào bắt được xin liên hệ Zongke (0962050853) hoặc BTC Hội Bồ câu đua Hàng Xanh để chuộc lại. Xin cám ơn.